4 voordelen van tijdregistratie op de werkvloer

De reacties op het prikklokarrest waren niet min. Het verplichten van een prikklok gaat er bij veel werkgevers niet in. Terwijl werknemers dan weer orwelliaanse toestanden vrezen waarbij de werkgever hun reilen en zeilen de klok rond analyseert. Volgens Ricardo Semler, directeur van Semco, gaat een prikklok uit van wantrouwen en moet het dan ook op de schop. Toch mogen we hierbij ook niet blind zijn voor de voordelen van objectieve tijdregistratie op de werkvloer. De enige voorwaarde is en blijft dat tijdregistratie correct wordt toegepast. En daarover kunnen natuurlijk wel afspraken worden gemaakt.

Tijdregistratie is neutraal

Volgens velen moet de prikklop op de schop omdat ze nu eenmaal vanuit vertrouwen willen vertrekken. Ze houden echter onvoldoende rekening met de menselijke aard. De menselijke geest is absoluut niet objectief, hoewel we het vaak allemaal niet zo slecht bedoelen. Het feit dat medewerker A toch wel een tikkeltje op tante Bertha met haar bijtgrage keffer lijkt, kan al voldoende zijn om keer op keer in een iets negatievere beoordeling te resulteren. De mens heeft nood aan neutrale instrumenten die een objectieve vergelijking mogelijk maken. Met het neutraal vastleggen van de aan- en afwezigheden is er dan ook niks mis.

Belangrijke bron van informatie

Een prikklok helpt de administratie een handje. Voor de loonadministratie is het een belangrijk hulpje omdat het nog eenvoudiger is om te bepalen hoeveel uren iemand presteerde, op welke overuren iemand recht heeft en welke verlofrechten worden opgebouwd. De informatie kan bovendien ook worden aangewend om kosten in kaart te brengen. Zo wordt duidelijker hoeveel tijd aan bepaalde taken wordt gespendeerd, waardoor er betere beleidsbeslissingen mogelijk zijn. Waar gaan we automatiseren? Moeten we bepaalde prijzen niet even herzien? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vervelende repetitieve taken eenvoudiger kunnen maken? Het zijn beslissingen die makkelijker worden genomen als er ook informatie voorhanden is.

Tijdregistratie maakt flexibel werken mogelijk

Hoe we het ook draaien of keren: wantrouwen blijft altijd aanwezig. Vaak onterecht, maar soms ook terecht. En dat staat flexibiliteit in de weg. Door tijd te objectiveren is het eenvoudiger om flexibiliteit mogelijk te maken. Hierdoor vinden medewerkers sneller een evenwicht tussen werk en privé en kunnen ze even de zieke kinderen van school halen zonder allerlei formalistische eisen, terwijl de werkgever zich geen zorgen hoeft te maken wanneer een werknemer niet op de werkplek is. Het is opnieuw een vorm van objectieve informatie die een aantal voordelen met zich meebrengt.

Neem alle strubbelingen weg

Jaloezie en afgunst zijn niet ongewoon. En al zeker niet op de werkvloer. Medewerkers overschatten wel vaker hun eigen bijdrage om die van een ander volledig te onderschatten. Die korte pauzes waarbij iemand lekker fijne tabak in een rolletje wurmt om er vervolgens behaaglijk op te zabberen en alle emoties uit z’n longen te blazen? Voor de één een welkome verpozing, maar voor de ander het begin van een helse discussie. Daarentegen staat die klagende persoon wel dagelijks aan de koffietafel te lanterfanten en collega’s te vervelen met verhalen over hun nageslacht. Met andere woorden geen ideale situatie. Door objectief de werktijd vast te leggen doet ieder wat hij of zij wil zonder daarvoor telkens verantwoording af te moeten leggen. En dat komt de teamgeest alleen maar ten goede.

22-juli-2020|Blog, Urenregistratie|