Boekhoudsoftware en overstappen naar een gebroken boekjaar

De coronapandemie heeft wel wat ondernemers in moeilijkheden gebracht. De wetgever is met allerlei ingrepen over de brug gekomen om hen bij te staan, maar dat is niet altijd voldoende. In hun zoektocht naar oplossingen komen ondernemers zo al eens uit bij fiscale ingrepen. Zo horen we dat steeds meer ondernemers om fiscale redenen naar een gebroken boekjaar overstappen. We leggen het een en ander uit.

Een langer boekjaar

In principe duurt een boekjaar 12 maanden, net zoals een kalenderjaar. In uitzonderlijke gevallen kan een boekjaar echter langer duren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er momenteel sprake is van een gewoon boekjaar (dat overeenkomt met het kalenderjaar) en er vervolgens wordt overgestapt naar een gebroken boekjaar (en omgekeerd). Het boekjaar kan dan bijvoorbeeld van 1 januari 2020 tot en met 1 april 2021 duren.

Voordelen van een gebroken boekjaar

Het overstappen naar een gebroken boekjaar heeft inderdaad voordelen te bieden. In de eerste plaats wijzigt met het boekjaar ook de volgorde van voorafbetalingen. Zo kan de derde voorafbetaling bijvoorbeeld de eerste voorafbetaling voor de belastingen worden. De vorige voorafbetalingen worden dan zelfs samengevoegd. Hierdoor wordt er een groter voordeel opgebouwd.

Een tweede voordeel is dan weer de bepaling omtrent het minimumloon. U weet allicht dat u zichzelf als bedrijfsleider maar beter minstens 45.000 euro jaarloon toekent. Wanneer dit niet wordt gedaan, neemt de fiscale druk in de vennootschap toe. Vennootschappen die hun bedrijfsleider onvoldoende betalen, worden daar dan ook voor afgestraft. Door de coronapandemie zijn er echter ondernemers die beslist hebben om zichzelf tijdelijk geen of minder loon uit te betalen. Daar zouden zij nu fiscaal voor gestraft kunnen worden. Door het boekjaar te verlengen, is er meer tijd om aan de regel van 45.000 euro te voldoen.

Vroegere voordelen, zoals de kortere controle- en aanslagtermijn, zijn wel aangepakt en bestaan niet langer.

Nadelen van een gebroken boekjaar

Het klinkt een interessante piste, maar wees toch ook beducht voor de nadelen. In de eerste plaats moeten de statuten worden gewijzigd. Voor veel vennootschapsvormen betekent dit een uitje naar de notaris. Deze brave man werkt echter niet gratis. Daarnaast zijn er natuurlijk ook gevolgen voor de boekhouding. Wie een boekhouder heeft, zadelt die arme man dan weer op met extra administratie. En dat resulteert ook in een hogere factuur. Ga dan ook altijd na of de voordelen van deze fiscale ingrepen wel opwegen tegen de nadelen. Voor kleine vennootschappen is dat vaak niet het geval.

Boekhoudsoftware en overstappen naar een gebroken boekjaar

Wanneer u zelf uw boekhouding voert, moet u natuurlijk ook zelf de nodige aanpassingen doen. Bij de meeste boekhoudprogramma’s is het mogelijk om de begindatum van het boekjaar aan te passen. Vaak kan dan handmatig worden ingesteld wat de begindatum en de einddatum van het boekjaar is. Vervolgens wordt het een en ander automatisch aangepast. Hoe u dit alles moet doen, verschilt van boekhoudprogramma tot boekhoudprogramma. Bij de betere boekhoudprogramma’s is er een klantendienst beschikbaar die u graag helpt bij dergelijke uitzonderlijke ingrepen. Soms kunnen zij ook handmatige aanpassingen doen.

Biedt uw huidig boekhoudprogramma deze mogelijkheden niet aan? Dan kan het interessant zijn om over te stappen naar een ander boekhoudprogramma. Veel softwareleveranciers bieden een overstapservice aan en regelen het een en ander voor u. Dan is het probleem uiteraard ook meteen van de baan.

10-december-2020|Blog, Boekhouding|