Hoe bouwt een werknemer vakantierechten op?

De opbouw van vakantierechten is toch wel ingewikkeld te noemen. Naast de algemene regel, waarbij er al een verschil is tussen arbeiders en bedienden, zijn er per slot van rekening nog eens talloze uitzonderingen. Daarnaast kennen cao’s of zelfs individuele arbeidsovereenkomsten soms extraatjes toe. Dat maakt het berekenen van de vakantiedagen heel ingewikkeld. Goede tijdregistratiesoftware doet dit voor u automatisch.

Wettelijke vakantie

Het recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar. Dat is het vorige gewerkte jaar. Het aantal vakantiedagen dat u dit jaar mag opnemen, is dan afhankelijk van het aantal gewerkte dagen in het vorige jaar. Hierbij is er een verschil tussen arbeiders en bedienden.

Voor arbeiders wordt er gewerkt met behulp van een tabel. In deze tabel staat hoeveel dagen een werknemer moet gewerkt hebben om het recht op een bepaald aantal vakantiedagen te openen. Een aantal niet-gewerkte dagen wordt echter met activiteitsdagen gelijkgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het moederschapsverlof of de ziektedagen.

Arbeidsdagen Vakantiedagen arbeider
0 – 9 0
10 – 19 1
20 – 38 2
39 – 47 3
48 – 63 4
64 – 76 5
77 – 86 6
87 – 96 7
97 – 105 8
106 – 124 9
125 – 134 10
135 – 143 11
144 – 153 12
154 – 162 13
163 – 181 14
182 – 191 15
192 – 201 16
202 – 211 17
212 -220 18
221 – 230 19
≥ 231 20

Bij bedienden wordt er niet naar bovenstaande tabel gekeken. Een bediende heeft maandelijks recht op twee vakantiedagen in het zesdagenstelsel. Een bediende in een zesdagenstelsel heeft, als hij 12 maanden heeft gewerkt, dan recht op 24 vakantiedagen. In een vijfdagenstelsel moet daar 5/6de van worden genomen, waardoor de bediende dan 20 vakantiedagen heeft.

Jeugdvakantie

Naast bovenstaande algemene regel is er een uitzondering voorzien voor wie net van de schoolbanken komt. Zij gaan in principe in september aan het werk en bouwen in het vakantiedienstjaar dan ook weinig vakantiedagen op. Dit kunnen ze tot 20 dagen aanvullen op kosten van de RVA. Er gelden wel veel voorwaarden. Zo moet men in het vakantiedienstjaar minstens één jaar verbonden geweest zijn met een arbeidsovereenkomst en geldt de regeling enkel voor wie in het vakantiedienstjaar jonger is dan 25 jaar.

Europese vakantie

Door de voorwaarden die aan de jeugdvakantie verbonden zijn, zouden sommigen in hun eerste dienstjaar toch geen aanspraak kunnen maken op vakantie. Het Europees Hof van Justitie heeft echter aangehaald dat het recht op vakantie een mensenrecht is en iedereen ervan moet kunnen genieten. Na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie is in België de Europese vakantie in het leven geroepen. Wie activiteiten aanvat of hervat, de gewone vakantierechten heeft opgebruikt en een aanloopperiode van drie maanden doorloopt, kan dan toch vakantie opnemen. Per periode van drie maanden opent dan een recht van één week vakantie. Het recht op vakantie houdt wel geen recht op vakantiegeld in: het vakantiegeld dat de werknemer krijgt, is louter een voorschot op het vakantiegeld van volgend jaar.

Vakantiedagen automatisch berekenen

Naast de wettelijke vakantiedagen en de regelingen voor jongeren en starters, zijn er nog veel meer regels om rekening mee te houden. Denkt u bijvoorbeeld aan de extralegale vakantiedagen of de seniorvakantie. Dat allemaal bijhouden wordt al snel heel ingewikkeld. Met goede tijdregistratiesoftware hoeft dat echter geen probleem te zijn. Steeds vaker heeft tijdregistratiesoftware een HRM-tool waarmee u ook afwezigheden registreert, overwerk omzet in vrije dagen en berekent op hoeveel vakantiedagen een werknemer recht heeft. Vergelijk tijdregistratiesoftware en maak het uzelf eenvoudiger.

16-september-2020|Blog, Urenregistratie|