Hoe lang is “zolang de voorraad strekt”?

Denkt u er aan om met een leuke lokcampagne extra klanten aan te trekken? Zo’n spotgoedkope tv is voor de klant natuurlijk een meevaller, maar als ze dan toch in uw winkel zijn kopen ze meteen ook enkele andere spullen. En zo is zo’n actie ook meteen voor u interessant. Vergeet dan wel niet om duidelijk te maken dat de actie geldt “zolang de voorraad strekt”. Anders riskeert u dat uw aanbod ook nadien blijft gelden en dat u alsnog extra moet inkopen om aan uw belofte te voldoen.

“Zolang de voorraad strekt” is niet onbelangrijk

Ook wanneer u een offerte uitbrengt is die zinsnede heel belangrijk. Anders riskeert u inderdaad dat het aanbod blijft gelden. Zonder einddatum zou een klant er zich zelfs maanden later nog op kunnen beroepen. Wanneer u daarentegen aangeeft dat de actie op een welbepaalde dag eindigt of wanneer de voorraad opgebruikt is, voorkomt u dat probleem. Dat neemt u natuurlijk mee in uw commerciële communicatie, maar bijvoorbeeld ook in uw algemene voorwaarden.

Voorraad moet voldoende groot zijn

Volstaat het dan om een minimale stock aan te leggen waar enkel de vroege vogels van kunnen genieten? Neen, absoluut niet. De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming verbiedt uitdrukkelijk oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten. Hieronder vallen ook misleidende handelspraktijken zoals “producten tegen een genoemde prijs te koop aanbieden zonder dat de onderneming aangeeft dat er een gegrond vermoeden bestaat dat ze deze producten of gelijkwaardige producten niet tegen die prijs kan leveren of door een andere onderneming kan doen leveren”.

U bent met andere woorden verplicht om een redelijke voorraad aan te leggen en anders moet u dat ook aangeven. Wat een redelijke voorraad is, dient u zelf naar redelijkheid te bepalen. Hierbij dient u met een aantal zaken rekening te houden:

  • U dient rekening te houden met de duur van de actie. Uw voorraad moet groter zijn wanneer de actie gedurende een langere periode geldt;
  • U dient rekening te houden met de aard van het goed. Zo kunt u aannemen dat er een grotere vraag zal zijn naar een populair televisietoestel dan naar een 3D-printer;
  • U dient rekening te houden met de actieprijs. Een lagere prijs rechtvaardigt een hogere redelijke voorraad;
  • U dient rekening te houden met de gevoerde reclame. Bij lokale reclame in uw dorp moet u natuurlijk niet voorbereid zijn op een stormloop vanuit het hele land.

Voorraadbeheersoftware is belangrijk

Jaarlijks komen er klachten binnen van zogenaamde lokvogelpraktijken waarbij consumenten betwisten dat de voorraad voldoende redelijk was. Onder andere supermarktketens als Carrefour en Lidl moesten zich hiervoor al voor de rechter verantwoorden. Dankzij stockbeheer software kunt u eenvoudiger aantonen dat u wel degelijk de moeite heeft genomen om een redelijke voorraad aan te leggen. Indien u bovendien de voorraadbeheersoftware koppelt aan uw leverancier, anticipeert u nog eenvoudiger op een onverwacht succes. Niet onbelangrijk wanneer u juridische procedures hoopt te voorkomen.

15-mei-2020|Blog, Voorraadbeheer|