Hoe stel ik een factuur op met auteursrechten?

Zoals u waarschijnlijk wel weet, biedt het stelsel van auteursrechten verschillende fiscale voordelen. U moet dan wel op een correcte manier auteursrechten factureren. Hoe u dat allemaal doet, leest u in dit blogartikel.

Belang van een offerte

Vooraleer u auteursrechten kunt factureren, moet u steeds een schriftelijke overeenkomst hebben met uw klant. U kunt bijvoorbeeld een raamwerkovereenkomst afsluiten voor alle opdrachten, maar u kunt ook vooraf een offerte opmaken waarin u alles netjes opneemt. Wanneer de klant akkoord gaat met de offerte en de bijhorende voorwaarden, beschikt u alvast over een schriftelijke overeenkomst.

Het factuurbedrag opsplitsen

Op uw factuur maakt u een opsplitsing tussen het te betalen bedrag voor de prestaties en het bedrag voor de gedeeltelijke of volledige overdracht van de auteursrechten. U kunt natuurlijk niet zomaar willekeurig een splitsing uiteenzetten, maar deze opsplitsing moet redelijk zijn en in verhouding staan met de prestatie. Duidelijkheid is er niet, maar op basis van een eerdere gedragslijn van de Rulingcommissie kunt u uitgaan van volgende cijfers:

  • Werken van grafisch designers, copywriters en illustrators: 25 – 50%
  • Vermogensrechten bij industriële ontwerpen: 100% van de vergoeding op basis van de exploitatieomzet
  • Vermogensrechten op ontwikkelde computerprogramma’s: 100% van de vergoeding op basis van de exploitatieomzet
  • Normale arbeidsrelatie tussen journalist en opdrachtgever: 25% van de totale financiële enveloppe
  • Seminaries en cursussen met gematerialiseerd werk: 50% van de vergoeding

Juiste btw-percentage toepassen

Ook de btw moet u verplicht uitsplitsen. In principe rekent u zoals steeds 21% btw op uw prestaties. Auteursrechten zijn echter onderhevig aan een btw-percentage van 6%. Hierop zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor contracten van uitgave (vrijgesteld van btw) of voor computerprogramma’s (21% btw).

Roerende voorheffing berekenen

Uw klant moet steeds de roerende voorheffing inhouden en aan de overheid doorstorten. Omdat dit mede afhankelijk is van uw inkomsten en het toegepast forfait (wat kan oplopen tot 50%), dient u zelf de nodige berekeningen te maken. Op uw factuur geeft u aan hoeveel roerende voorheffing de klant moet inhouden en doorstorten.

Totaalbedrag vermelden

Op uw factuur vermeldt u steeds het totaalbedrag van de factuur (incl. btw), net zoals het bedrag van de roerende voorheffing. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat de klant aan u moet overmaken en dit kunt u ook zo op uw factuur weergeven. Neem eventueel voor de duidelijkheid op dat uw klant de roerende voorheffing rechtstreeks naar de Belgische schatkist moet doorstorten.

Bijlage toevoegen

De afwikkeling van facturen met auteursrechten is iets ingewikkelder omdat de klant zelf de roerende voorheffing moet inhouden en doorstorten. Bovendien moet de klant dit tijdig doen (15de dag na de betaling van de auteursrechten) om nalatigheidsinteresten en boetes te voorkomen. De klant moet ook jaarlijks een fiscale fiche voor u opstellen. In principe weet de boekhouder hier raad mee, maar de termijnen zijn heel strikt. Daarom kunt u steeds een bijlage toevoegen waarbij u de nodige informatie opgeeft zodat uw klant uw factuur snel kan verwerken. Dit is niet verplicht, maar wel aangeraden.

Geschikte facturatiesoftware voor auteursrechten vinden

Het factureren van auteursrechten is iets bijzonders en niet alle facturatiesoftware kan ermee om. Daarom onderstrepen we graag het belang van geschikte facturatiesoftware. Via cloudhints.be vergelijkt u eenvoudig Belgische facturatiesoftware en vindt u facturatiesoftware om auteursrechten te factureren. Maak vandaag nog de vergelijking.

2-juni-2020|Blog, Facturatie|