Hoe werkt de scrummethode bij softwareontwikkeling?

Het ontwikkelen van software laat zich moeilijk in een vaststaand proces gieten. Vaak weet de opdrachtgever in de beginfase zelfs nog niet helemaal hoe het eindproduct eruit moet komen te zien, laat staan dat het voor de ontwikkelaars duidelijk is. Daarom laten softwareontwikkelaars steeds vaker de vaste processen varen en vervangen ze het door de zogenaamde scrummethode.

Wat is de scrummethode?

De scrummethode is een Agile-methode om software te ontwikkelen waarbij autonome en multifunctionele teams worden aangesteld. De scrummethode moet het altijd anders zijnde ontwikkelingsproces standaardiseren door telkens bepaalde tussendoelstellingen op te leggen, die tijdens het proces worden bijgestuurd. Ook wanneer er nog geen duidelijk eindresultaat is, kan er stap voor stap aan de software worden geschreven zonder dat het scrumteam zich druk hoeft te maken in de nieuwe of wijzigende eisen van de eindklant.

Werking van de scrummethode

De scrummethode bestaat uit zogenaamde sprints die een langdurig proces in kortere processen opdelen. Een sprint is dan ook een tijdsperiode van zo’n twee tot vier weken. Elke sprint begint bij het opstellen van de te behalen doelstellingen en een planning. Op het einde van de sprint volgt een review en een meeting. Hierbij wordt er ook een deelproduct opgeleverd. Op dit moment is het voor de eindklant mogelijk om te testen en bij te sturen, waarna de input van de klant meteen wordt omgezet in doelstellingen voor de volgende sprint. Ook wanneer er geen specifiek einddoel voor ogen is, is het vaak wel mogelijk om op korte termijn kleine sprints uit te tekenen en zo alsnog naar een eindproduct te evolueren.

Actoren betrokken bij de scrummethode

Binnen de zelforganiserende teams worden verschillende scrumrollen aangesteld, waarbij de Scrum Master het ontwikkelingsproces begeleidt. De Scrum Master moet er vooral voor zorgen dat het ontwikkelteam zich aan de opgelegde regels houdt.

Het ontwikkelteam bestaat meestal uit drie tot negen personen die zichzelf mogen organiseren. Zij houden ook een dagelijkse meeting van zo’n vijftien minuten (daily scrum) zodat het team voortdurend weet hoe alles ervoor staat.

Hoewel voortdurende bijsturing door de klant noodzakelijk is, is het belangrijk dat het ontwikkelteam zich louter op de productontwikkeling kan focussen. Daarom werkt het ontwikkelteam fictief voor een Product Owner, die eigenlijk de tussenschakel is tussen de klant en de Scrum Master. De Product Owner is het aanspreekpunt voor de klant en zal de vaak vage eisen of opmerkingen vertalen naar kant-en-klare informatie waar het ontwikkelteam meteen mee aan de slag kan. Hiervoor is het vaak ook belangrijk dat de Product Owner over vakspecifieke kennis beschikt. De Product Owner moet bijvoorbeeld de verzekeringstechnische opmerkingen van een verzekeringsonderneming eenvoudig kunnen vertalen naar kant-en-klare programmeerdoelstellingen voor het ontwikkelteam. Die kant-en-klare input komt vervolgens terecht in een backlog, terwijl er ook een prioriteit aan wordt toegekend en het aan een bepaalde sprint wordt gekoppeld. Hierdoor kan het scrumteam zich bij elke sprint focussen op het uitwerken van de achterliggende codes zonder zich druk te moeten maken over het klantcontact.

Voor- en nadelen van de scrummethode

De scrummethode is voornamelijk interessant wanneer de klant nog niet meteen weet hoe het een en ander moet worden aangepakt, waardoor einddoelen nog niet meteen in zicht zijn. In dat geval heeft de scrummethode zeker een aantal belangrijke voordelen te bieden. Toch is het belangrijk om niet blind te zijn voor de potentiële nadelen die aan de scrummethode verbonden zijn.

Voordelen van de scrummethode

Aan de scrummethode zijn er verschillende voordelen verbonden. In de eerste plaats helpt het de effectiviteit van een team te verhogen en biedt het een optimale ROI. Daarnaast bent u vooraf zeker dat u op korte termijn telkens opnieuw een stukje software kunt opleveren, waardoor het contact met de klant behouden blijft. Ook kan de klant tijdig bijsturen en gaan er niet nodeloos veel uren verloren door daarmee te wachten tot na de eindoplevering. Ten slotte behoudt u voortdurend inzicht in de voortgang van het project, terwijl u op het einde van de rit altijd een product oplevert dat helemaal aansluit bij de wensen van de klant.

Nadelen van de scrummethode

Anderzijds zijn er ook een aantal nadelen die onlosmakelijk verbonden zijn met de scrummethode. Eerst en vooral gaat het om een Agile-methode die toch wel een inleertijd vergt. Werknemers die vaak al jaren op de traditionele manier werken, waarbij ze elke stap zorgvuldig documenteren en heel planmatig aan de slag gaan, ervaren vaak problemen om zich de nieuwe mindset eigen te maken. Hierdoor is de scrummethode vaker terug te vinden bij jonge bedrijven waar de nieuwste generatie programmeurs te vinden is. Het nadeel hiervan is dat de scrummethode vaak ervaring of diversiteit mist.

Een tweede nadeel is dat alles staat of valt bij de Product Owner. Hier is het erg belangrijk om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen, maar bovendien kan ziekte of afwezigheid grote gevolgen hebben voor de werking van het ontwikkelteam. Lang niet elke onderneming houdt van zo’n hoge mate van afhankelijkheid, zeker in de concurrentiële IT-wereld waar medewerkers steeds vaker jobhoppen.

Gelukkig is het wel mogelijk om de inleertijd te beperken en het overzicht te bewaren, waardoor rollen eenvoudiger te vervangen zijn. Hiervoor is er dan ook speciale software beschikbaar die speciaal werd afgestemd op de bijzonderheden van de scrummethode. Verschillende van de projectmanagementtools die wij vergeleken, zijn eveneens voorzien van dergelijke scrumboards die steeds duidelijk maken welke taken in behandeling zijn en wanneer ze moeten worden afgewerkt. Hierdoor kan een nieuwe ontwikkelaar of Product Owner veel sneller de draad oppakken.

Vergelijk nu de verschillende projectmanagementtools en vind de software die bij uw onderneming past.

9-januari-2020|Blog, Projectmanagement|