Projecten doorheen vakantieperioden loodsen met de juiste bedrijfssoftware

Het laatste kwartaal van het jaar zorgt altijd wel voor wat extra druk als het op de personeelsplanning aankomt. Zeker tijdens de herfstvakantie en in de periode rond de feestdagen is het een heuse uitdaging om enerzijds vakanties te gunnen en er anderzijds voor te zorgen dat het werk vlot blijft verlopen.

Gantt Chart en projectmanagementsoftware

Voor projectmanagers is een zogenaamde Gantt Chart een handig instrument om het project over de vakantieperiodes en feestdagen te tillen. De Gantt Chart is afkomstig uit de bedrijfswereld en werd ontwikkeld door Henry Laurence Gannt. Het zet de geplande activiteiten uit ten opzichte van de tijd. De tijd is horizontaal weergegeven en de projectonderdelen worden verticaal weergegeven.

Een eenvoudige manier om een Gantt Chart samen te stellen, is door middel van projectmanagementsoftware. Projectmanagementsoftware is software die speciaal is ontworpen voor het managen van projecten. Het staat projectmanagers toe om projecten in fases in te delen, taken per fase toe te wijzen, medewerkers te koppelen en deadlines te bewaken. Bekende leveranciers van projectmanagementsoftware zijn ISO2HANDLE en Silvasoft.

Een goede projectmanager houdt er bij het plannen en het opstellen van de Gantt Chart alvast rekening mee dat er minder activiteiten kunnen worden uitgevoerd tijdens de populaire vakantieperioden.

Urenregistratiesoftware en vakanties inplannen

De projectmanager is natuurlijk niet de eindverantwoordelijke als het aankomt op personeelsplanning en vakantietoewijzingen. Samenwerking met de HR-afdeling is dan ook altijd nodig. Binnen een ERP-context krijgen personeelsmanagers eenvoudig inzicht in de gewenste projectbezetting, waarna de HR-managers de toewijzing van vakantiedagen hierop kunnen afstemmen.

Ook voor de vakantieplanning bestaat er handige software. Hiermee kan het vakantiesaldo van medewerkers worden bijgehouden, net zoals ziektedagen, opgebouwde overuren enzovoort. Omdat medewerkers hun beschikbaarheid kunnen doorgeven, is het meteen duidelijk of de bezetting al dan niet voldoende groot is. Soms beschikt de software ook over tools waarmee medewerkers via een app vakantie kunnen aanvragen.

Veel van deze tools worden geïntegreerd in de urenregistratiesoftware. Urenregistratiesoftware is software die in de eerste plaats bedoeld is om onder meer overwerk te registreren en gepresteerde uren te factureren, maar vaak beschikt het ook over talloze HRM-tools en projectregistratietools. Een bekende aanbieder van urenregistratiesoftware is Silvasoft.

Krijg een optimaal zicht op het verlof

Projecten worden nog steeds uitgevoerd door mensen en dit brengt extra uitdagingen met zich mee. Het projectverloop is namelijk afhankelijk van de bezetting en daar dienen projectmanagers dan ook rekening mee te houden. Uiteraard geldt ook het omgekeerde: als er deadlines moeten worden gehaald, moeten medewerkers begrijpen dat hun vakantieverzoeken niet altijd kunnen worden ingewilligd. Als de planningen correct worden opgesteld, hoeft dit niet in weerstand te resulteren.

Er is heel wat bedrijfssoftware die het eenvoudiger maakt om projecten te beheren, deadlines te beheersen en het personeel in te plannen. Op deze website vindt u niet alleen meer informatie hieromtrent, maar bieden we ook tools aan om eenvoudig de beste bedrijfssoftware te vinden. We helpen u onder meer bij het vinden van boekhoudprogramma’s, facturatieprogramma’s, voorraadbeheersoftware, tijdregistratiesoftware, projectmanagementtools en CRM-systemen. Maak vandaag nog de vergelijking en vind de bedrijfssoftware die bij uw bedrijf past.

21-oktober-2021|Blog, Projectmanagement|