Tijdregistratie is niet ouderwets en achterhaald

Midden 2016 communiceerde de federale overheid, nadat de Vlaamse overheid het hen al voor had gedaan, dat ze de prikklok zouden afschaffen. Veel bedrijven volgden hun voorbeeld, onder meer uit schrik om ouderwets te worden genoemd. De prikklok werd per slot van rekening achterhaald en kinderachtig genoemd en zou de oorzaak zijn voor de vele burn-outs. Intussen zien steeds meer werkgevers in dat tijdregistratie niet zo eenvoudig aan de kant te schuiven is.

Tijdregistratie blijft belangrijk

Intussen zijn we even later en blijken burn-outs nog steeds veelvuldig voor te komen. In 2016 waren er nog 38.286.993 vergoede dagen voor langdurige psychische stoornissen. Een jaar na het massaal afschaffen van de prikklok waren het er twee miljoen extra. En het is nu niet dat de cijfers sindsdien in dalende lijn zitten.

Europa floot België bovendien terug met het zogenaamde prikklokarrest. Het gaf aan dat werkgevers verplicht zijn om de arbeidstijd van hun werknemers te registreren. Enkel sturen op resultaat in plaats van op tijd werd zo ineens weer een taboe. Dat lijken ook steeds meer ondernemingen te beseffen. Waar ze enkele jaren terug met nog veel trammelant de prikklok hadden afgezworen, moeten ze nu toegeven dat ze toch niet helemaal correct waren.

Voordelen voor werkgevers en werknemers

Niet dat werkgevers of HR-experts het verkeerd bedoelden, maar vaak hanteerden zij nu eenmaal een te beperkte visie op het nieuwe werken. Een visie die meer op vrijheid en op een optimale balans tussen werk en privé was gebaseerd, in plaats van op het combineren van diezelfde vrijheden met bedrijfsresultaten.

Zonder tijdregistratie is er nu eenmaal geen inzicht. Dit is ook de redenering achter het prikklokarrest: als de werkgever geen tijdregistratie bijhoudt, kan de werknemer in een juridisch conflict maar moeilijk aantonen hoeveel uren hij werkelijk heeft gepresteerd. Tijdregistratie is dan ook in het voordeel van de werknemer.

Ook voor de werkgever gaat het echter om waardevolle informatie. Zo kan hij op basis van de tijdregistratie bijvoorbeeld opmerken dat een salesverantwoordelijke nogal veel tijd verliest aan administratie. Op basis hiervan kan beslist worden om een consultant in te huren die de administratieve cyclus moet vereenvoudigen. Daar wint de werkgever bij, maar ook de werknemer.

Tijdregistratie en facturatie

Daarnaast is tijdregistratie ook een pluspunt ten opzichte van klanten. Veel ondernemingen factureren in functie van gepresteerde uren, maar dan is het maar vreemd dat deze uren niet gedetailleerd mogen worden bijgehouden. En ook wanneer niet de gepresteerde uren worden bijgehouden maar er voor het volwaardige pakket wordt gefactureerd, is inzicht in de prestatie-uren nog steeds ongelofelijk interessant bij het bepalen van offertes. Door te leren van projecturen uit het verleden kunnen ondernemingen beter de kosten van toekomstige projecten ramen en heldere, competitieve offertes opstellen. Ook dit voordeel valt niet zomaar te negeren.

Andere kijk op tijdregistratiesoftware

Het is met andere woorden niet de tijdregistratie die achterhaald of ouderwets is, maar wel de klassieke manier waarop er met tijdregistratie wordt omgegaan. Tijdregistratie mag geen manier zijn om, zoals in een dystopische roman, het personeel onophoudelijk te controleren, in het gareel te houden en eventueel zelfs te berispen. Tijdregistratie moet vooral een manier zijn om efficiënter te werken, werknemers te ondersteunen en hen daarenboven correct te belonen voor hun vele werk.

22-januari-2021|Blog, Urenregistratie|