Waarom een student-zelfstandige maar beter zijn uren bijhoudt

Als student mag u heus wel proeven van het ondernemerschap. Meer zelfs: de overheid moedigt het aan door middel van een speciaal fiscaal en sociaal statuut. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden, maar in de praktijk kent het toch vooral een aantal voordelen. Zo moet u niet de minimumbijdrage betalen van een zelfstandige in hoofdberoep en blijft u in principe ten laste van uw ouders, tenzij u te veel zou verdienen. U dient echter u ook op te letten dat uw ouders het recht op kinderbijslag niet verliezen.

Opletten voor kinderbijslag

Voor de kinderbijslag gelden andere regels. In principe blijven de ouders van een student-zelfstandige ook recht hebben op kinderbijslag, maar dan enkel op voorwaarde dat de student niet te veel werkt. Hiervoor legt men een grens op van 240 uur per kwartaal. Wat uw studentenjob betreft, valt dat natuurlijk eenvoudig aan te tonen. Maar voor een zelfstandige activiteit niet. Daarom noteert u maar beter goed uw uren. Houd er wel rekening mee dat de grens van 240 uur per kwartaal geldt voor alle activiteiten. Indien u naast uw zelfstandige activiteit ook actief bent als jobstudent, moet u ook die uren daarvan aftrekken.

Soms mag u de grens wel overschrijden

Op de grens van 240 uren werd inderdaad een uitzondering voorzien. Want in het derde kwartaal die loopt van juli tot en met september, is een overschrijding immers wel toegestaan. Natuurlijk moet u er dan wel rekening mee houden dat u nog steeds onder het loonplafond dient te blijven. Daarvoor mag u maximaal 3.330 euro netto bijverdienen per jaar (inkomstenjaar 2019), rekening houdende met aftrekposten en/of forfaitaire beroepskosten. Tenzij u er geen probleem mee heeft dat u niet langer fiscaal ten laste bent.

Hoe kunt u de uren bewijzen?

U vult daarvoor een verklaring op eer in. Bij uw sociaal verzekeringsfonds kunt u een modelformulier verkrijgen. Uiteraard is dat nog geen sluitend bewijs. Daarom houdt u ook best een urenregistratie bij. Dit kunt u in Excel doen, maar omdat u zo’n documenten eenvoudig kunt aanpassen staat dat bewijsrechtelijk niet zo sterk. Daarom geeft u maar beter de voorkeur aan urenregistratieprogramma’s die de geregistreerde uren vergrendelen.

Hoe kiest u geschikte tijdregistratiesoftware?

De meeste tijdregistratieprogramma’s zijn gemaakt voor grote bedrijven met personeel in dienst. Hierdoor loopt de factuur al snel op. Bij sommige leveranciers tot zelfs meer dan honderd euro per maand! Dergelijke tijdregistratieprogramma’s laat u natuurlijk maar beter links liggen.

Kies voor een eenvoudig programma waarbij u uw uren snel en eenvoudig registreert, eventueel projectmatig. Rapportagemogelijkheden en een mobiele app zijn zeker ook mooi meegenomen, maar alle andere tools zijn dan weer overbodig. Ten slotte krijgt ook de tijdregistratiesoftware met een opzegtermijn van maximum één maand de voorkeur, opdat u eenvoudig uw abonnement opzegt eenmaal uw studies opnieuw meer tijd vergen.

Wij maakten de vergelijking en Silvasoft en Offective kwamen als de beste twee urenregistratieprogramma’s uit de bus. Ze kosten alle twee minder dan 4 euro per maand. Het voordeel van die laatste is dat u als starter meteen één jaar gratis de software gebruikt. Echter, blijken velen dan weer de voorkeur te geven aan de mobiele app van Silvasoft.

30-oktober-2019|Blog, Urenregistratie|