Wanneer moet ik de boekhouding inleveren bij de boekhouder?

Sommige boekhouders doen alles zelf, maar tegenwoordig zijn er steeds meer boekhouders die samenwerken met de zelfstandige. U voert dan zelf uw boekhouding en voert de boekingen zelf uit. De boekhouder voert vervolgens de finale controle uit en zal indien nodig de aangiften voor u doen. In dergelijke gevallen moet u tijdig het een en ander overhandigen aan de boekhouder. Als u de boekhouding digitaal bijhoudt in een online boekhoudprogramma en het automatisch wordt doorgestuurd naar de boekhouder, is het belangrijk dat u tijdig het een en ander hebt verwerkt. Wanneer de boekhouding inleveren bij de boekhouder nodig is? Dat is afhankelijk van verschillende factoren.

Vraag aan de boekhouder wanneer de boekhouding inleveren nodig is

Elke boekhouder hanteert een eigen werkwijze. Niet alleen met betrekking tot wanneer de boekhouding inleveren nodig is, maar ook met betrekking tot hoe de boekhouding moet worden ingediend. Hij of zij zal u informeren over wanneer de boekhouding inleveren nodig is. Wanneer de boekhouding inleveren nodig is, is bovendien ook afhankelijk van het toepasselijke btw-regime en van de vraag wanneer de boekhouder bepaalde aangiften dient te doen.

Wanneer de boekhouding inleveren nodig is voor de inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting dient de boekhouder maar eens per jaar een aangifte te doen. De boekhouder heeft daarvoor meer tijd dan wanneer u zelf de aangifte doet. De boekhouder heeft bijvoorbeeld tot 30 september 2022 de tijd om de aangifte over de inkomsten van 2021 te doen. Zelf hebt u tijd tot 30 juni 2022 (papieren aangifte) of tot 15 juli 2022 (digitale aangifte). Uiteraard is het niet de bedoeling dat u alles op het laatste moment inlevert. De meeste boekhouders zullen dan ook al eerder vragen om de boekhouding in te leveren. Vraag bij uw boekhouder na wanneer de boekhouding inleveren nodig is.

Wanneer de boekhouding inleveren nodig is voor de btw-aangiftes

Niet alleen voor de inkomstenbelasting doet u een beroep op de boekhouder, maar ook voor talloze andere aangiftes. Hoe vaak de boekhouder een aangifte dient te doen, is afhankelijk van de vraag of u maandelijks btw-aangiftes dient te doen of per kwartaal btw-aangiftes dient te doen. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor wanneer de boekhouding inleveren nodig is.

Maandindieners dienen de btw-aangifte steeds in te dienen op de twintigste van de maand die volgt op de maand waarin de handelingen hebben plaatsgevonden. Voor kwartaalaangevers is dit de twintigste van de maand die volgt op het kwartaal waarin de handelingen hebben plaatsgevonden. Houd ook rekening met het indienen van de jaarlijkse intracommunautaire opgaven en de jaarlijkse klantenlisting (31 maart 2022).

Wanneer de boekhouding inleveren tijdens de zomervakantie?

Ook de boekhouder heeft recht op verlof en gaat mogelijk op zomervakantie. Dit kan gevolgen hebben voor wanneer de boekhouding inleveren nodig is. Gelukkig geeft de fiscus iedereen wat respijt tijdens de zomervakantiemaanden. Daarom mogen maandindieners de btw-aangifte van juni ten laatste op 10 augustus indienen in plaats van op 20 juli. De btw-aangifte van juli is dan weer ten laatste op 10 september in te dienen in plaats van op 20 augustus. Voor kwartaalindieners geldt dat de btw-aangifte van het tweede kwartaal ten laatste op 10 augustus is in te dienen in plaats van op 20 juli. Omwille van deze afwijkende termijnen kan het dat het moment waarop de boekhouding inleveren nodig is, tijdens de zomermaanden afwijkt.

21-juli-2022|Blog, Boekhouding|