Wanneer verjaren facturen en hoe voorkomt u het?

Verjaringstermijnen worden in de pers vaak op veel ongeloof onthaald, maar vormen in feite een redelijkheidsfactor in ons recht. Ze zorgen ervoor dat bepaalde gevolgen ons niet levenslang kunnen achtervolgen. Hetzelfde geldt ook voor onbetaalde facturen. De kans dat u nog goed weet of u die factuur in 1987 al dan niet betaalde en dat u er nog bewijsstukjes van heeft, is klein. En het zou onredelijk zijn als een leverancier nu bij de kleinzoon-erfgenaam aanklopt voor een in 1946 onbetaalde factuur van diens grootvader. Ergens moeten we grenzen stellen aan vorderingen en dat is net wat de verjaringstermijnen doen.

Verjaringstermijn bij facturen

B2B-schuldvorderingen verjaren in principe na 10 jaar, maar er geldt wel een uitzondering voor periodieke schulden die op grond van een overeenkomst op vaste momenten opeisbaar zijn (verjaringstermijn van 5 jaar). Voor de levering van goederen aan consumenten waarbij er geen overeenkomst werd opgemaakt, geldt er dan weer een verjaringstermijn van één jaar. Daarnaast zijn er nog talloze uitzonderingen voorzien, bijvoorbeeld voor wat de verjaring van verschuldigde interesten betreft (5 jaar).

In principe begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de dag waarop de schuldvordering opeisbaar is geworden. Meestal is dit de dag waarop de factuur wordt opgemaakt, maar bij een aantal specifieke overeenkomsten zijn er uitzonderingen van toepassing.

Verjaringstermijn schorsen of stuiten

De verjaringstermijn is bovendien minder absoluut dan wat men al eens denkt. In sommige situaties wordt de verjaringstermijn dan ook geschorst of gestuit.

Bij het schorsen van de verjaringstermijn wordt de verjaring even gepauzeerd. Dat wil zeggen dat de periode voor de schorsende situatie meetelt voor de berekening van de verjaringstermijn. Eenmaal de schorsende situatie afloopt, loopt de verjaringstermijn verder. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de tegenpartij onbekwaam wordt, bijvoorbeeld omdat de klant in coma ligt. U riskeert dan niet dat uw factuur niet wordt betaald want voor de berekening van de verjaring wordt er met die comateuze periode geen rekening gehouden. Nadien loopt de verjaring echter wel gewoon verder. Een ander voorbeeld is de schorsing van vorderingen tussen echtgenoten gedurende het huwelijk.

Daarnaast kan een verjaringstermijn ook worden gestuit. In dat geval duwt u niet op de pauze-knop, maar op de reset-knop. De verjaringstermijn begint dus opnieuw vanaf nul te lopen. Een ingebrekestelling of een bevel tot betaling via deurwaardersexploot heeft zo’n stuitende werking. Hierdoor herstelt de wetgever de redelijkheid en beschermt hij de belangen van de schuldeiser die tenslotte gewoon netjes zijn geld achternazit. Hierbij is er wel een instinker. Schuldenaars kunnen immers ook de verjaring stuiten, bijvoorbeeld omdat ze jaren later spontaan (of op advies van het incassokantoor) de factuur beginnen af te betalen.

Geen eenvoudige materie

Onthoud vooral dat verjaringen, schorsingen en stuitingen geen eenvoudige materie is. Maar ook dat u maar beter netjes uw facturen int. Door facturatiesoftware aan uw boekhoudsoftware te koppelen, behoudt u het overzicht en ziet u netjes welke facturen al dan niet betaald zijn. Hierdoor voorkomt u dat u facturen vergeet en dat ze verjaren. Uiteraard blijft een weldoordacht invorderingsbeleid eveneens cruciaal.

11-juni-2020|Blog, Boekhouding, Facturatie|