Wat als u via tijdregistratiesoftware ongevraagd overwerk opmerkt?

Via tijdregistratiesoftware houdt u nauwgezet de gepresteerde uren van uw medewerkers bij. Hierdoor kunt u eenvoudig factureren en houdt ook de HR-manager een oogje in het zeil. Wie te vroeg stopt met werken of onvoldoende presteert, wordt vervolgens op het matje geroepen. Maar wat doet u wanneer blijkt dat een medewerker structureel te veel uren klopt? Moet u die dan ook zomaar uitbetalen of niet?

Arbeid resulteert in loon

Het principe is inderdaad dat gepresteerde uren moeten worden vergoed. Voor overuren die de wettelijke of contractueel bepaalde uren overschrijden, is er bovendien een extra regeling voorzien. In principe ontvangt de werknemer ook voor het overwerk een loontoeslag van 50% bovenop het gewone loon, maar in sommige gevallen kan die toeslag ook 100% bedragen. Daarnaast heeft de werknemer recht op inhaalrust. Er zijn verschillende wettelijke grenzen ingebouwd om te voorkomen dat werknemers te veel overuren kloppen. Als werkgever moet u ook die grenzen bewaken.

Anderzijds geldt deze verplichting alleen ten opzichte van werkgevers die hun akkoord geven voor het presteren van de overuren. Wanneer u dus achteraf merkt dat een werknemer elke dag een half uur bijklust zonder uw medeweten of goedkeuring, hoeft u ze niet zomaar uit te betalen.

Actie ondernemen tegen ongevraagd overwerk

Toch mag u niet zomaar op uw lauweren rusten. U kunt uw toestemming voor de overuren immers ook stilzwijgend geven, met name omdat u op de hoogte bent van het overwerk en niet ingrijpt. Het klopt wel dat de bewijslast in principe bij de werknemer ligt die moet bewijzen dat de overuren werden gepresteerd en dat dit minstens met een stilzwijgend akkoord van de werkgever was, maar dat blijkt via interne documenten helemaal niet zo moeilijk te staven. U zult de werknemer met andere woorden op het matje moeten roepen en hem moeten aanspreken over het ongevraagd overwerken. Dit doet u best schriftelijk.

Het klinkt misschien een beetje rücksichtslos, maar indien de werknemer ongevraagd overwerk blijft verrichten, zult u ook sancties moeten opleggen. Indien u niet actief de prestatie-uren bewaakt, loopt u immers het risico dat dit als een stilzwijgende akkoordverklaring wordt gezien. En dan moet u alle overuren wél uitbetalen.

Clausule opnemen in de arbeidsovereenkomst

In veel arbeidsreglementen of arbeidsovereenkomsten is een clausule opgenomen dat medewerkers aan hun verantwoordelijke een geschreven toestemming moeten vragen vooraleer ze overuren kunnen presteren. Ook wanneer er zo’n clausule is voorzien, moet u echter actief de gepresteerde uren monitoren en ingrijpen waar nodig. Zo’n clausule blijft nuttig omdat het sanctioneren eenvoudiger maakt, maar het zal nooit een op zichzelf staande oplossing zijn.

Tijdregistratiesoftware als HR-instrument

Via digitale tijdregistratiesoftware houdt u eenvoudig de prestaties van medewerkers bij. Hierdoor merkt u ongeoorloofde overschrijdingen meteen op en kunt u ook actie ondernemen, wat noodzakelijk is om kwalijke claims te voorkomen. De tijdregistratiesoftware helpt u echter niet alleen bewijsrechtelijk sterk te staan ten opzichte van medewerkers of vakbonden, maar ook ten opzichte van de sociale inspectie. Met name wanneer u de maximale wettelijke grenzen omtrent het overwerk opzoekt, is het aangeraden om over een objectief registratiesysteem te beschikken. Zo loopt u niet tegen boetes aan.

Vergelijk vandaag nog verschillende tijdregistratietools via onze handige vergelijkingsoplossing.

30-januari-2020|Blog, Urenregistratie|