Wat is de definitie van voorraadbeheer?

Volgens Wikipedia is voorraadbeheer “het beheer van voorraden van de eigen onderneming of die van een klant”. Hoewel deze voorraadbeheer definitie al een aantal belangrijke elementen bevat, dekt de voorraadbeheer definitie nog niet de volledige lading. Het formuleren van een goede voorraadbeheer definitie is dan ook niet zo eenvoudig. We halen aan welke bestanddelen onmisbaar zijn voor een goede voorraadbeheer definitie en geven u onze voorraadbeheer definitie mee.

Bestanddelen van de voorraadbeheer definitie

Het vastleggen van de voorraadbeheer definitie is niet eenvoudig. We zouden kunnen zeggen dat voorraadbeheer het beheren van voorraden is, zoals Wikipedia het ook doet, maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Voorraden nemen namelijk toe en af en om de voorraden te beheren moeten we ook de in- en de uitgaande goederenstroom beheren. Hierdoor heeft voorraadbeheer veel logistieke raakvlakken en gaat het niet louter om het beheren van voorraden.

Bovendien gaat het bij voorraadbeheer niet alleen om het beheren van de huidige voorraden, maar ook om het sturen van toekomstige voorraden. Prognoses zullen namelijk gevolgen hebben voor hoe de huidige voorraad wordt opgebouwd.

Voorts gaat voorraadbeheer niet alleen om het beheren van eigen voorraden. Het kan daarbij ook gaan om voorraden van derden, zoals deze van klanten. Of zelfs om het beheren van voorraden van leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan bol.com die in zijn magazijn ook producten van derden in voorraad heeft om deze zo sneller bij de klant te krijgen. De voorraadbeheerder zal zich ook over deze producten moeten ontfermen. Het is dan ook hierop dat de voorraadbeheer definitie van Wikipedia doelt, maar door enkel het woord klant op te nemen legt het wel een aantal beperkingen op.

Ten slotte is voorraadbeheer meer dan alleen beheren. Het gaat eigenlijk eerder om het optimaal beheren en dus het optimaliseren van voorraden. Het gaat om het bepalen van ideale voorraadgroottes, het beperken van kosten en het beter organiseren van de in- en uitgaande goederenstromen. U merkt het: het is moeilijk om een voorraadbeheer definitie te formuleren die al deze zaken dekt.

Voorraadbeheer definitie

Een goede voorraadbeheer definitie luidt:

Voorraadbeheer is het vakgebied dat zich bezighoudt met het optimaal beheersen van voorraden in een onderneming.

Deze voorraadbeheer definitie legt namelijk een aantal subtiele accenten die de lading beter dekt. De voorraadbeheer definitie kiest bijvoorbeeld voor het woord beheersen in plaats van beheren. Waar beheren eerder slaat op het in een goede toestand houden, slaat beheersen veeleer op het in het bedwang houden. Maar ook: beheren is macht uitoefenen op verschillende aspecten, terwijl beheersen het verstaan is van de volledige kunst erachter.

Daarnaast heeft deze voorraadbeheer definitie het over “voorraden in een onderneming”, wat erkent dat er verschillende soorten voorraden zijn en waarbij geen voorraden van derden worden uitgesloten.

Ten slotte spreekt deze voorraadbeheer definitie van een vakgebied en dat is ook wat voorraadbeheer is. Het is niet gewoon een beheer(s)methode – er bestaan zelfs verschillende soorten methoden – maar het is een breder werkterrein met eigen uitdagingen. Het gaat namelijk ook om het beheren van de verschillende goederenstromen, het opstellen van prognoses en dergelijke meer. Door het woord vakgebied in de voorraadbeheer definitie op te nemen, doen we het begrip dan ook alle eer aan.

18-mei-2021|Blog, Voorraadbeheer|