Wat is de invloed van voorraadwijzigingen op het resultaat?

Bij de selectie van voorraadbeheersoftware wijzen we voortdurend op het belang van een koppeling met de boekhoudsoftware. Dat komt omdat de voorraad invloed heeft op het boekhoudkundig resultaat. Dankzij een koppeling tussen deze twee administratiesoftware voorkomt u manuele fouten en spaart u veel tijd en moeite uit, terwijl u aan een goede bewijskrachtige administratie bouwt. Hieronder hebben we het over hoe de voorraad het uiteindelijke resultaat zal beïnvloeden.

Invloed van begin- en eindvoorraden

De grondstoffen en handelsgoederen vertegenwoordigen een deel van het vermogen van de onderneming. Daarom mogen ze voor hun verkoop niet als een kost worden geboekt. De aanwezige grondstoffen en handelsgoederen dienen als zo’n vermogensaandeel te worden aangemerkt.

In de praktijk worden de facturen natuurlijk gewoon geboekt en wordt op het einde van het jaar gekeken naar de vermogenswaarde die de voorraad vertegenwoordigt. Dit wordt dan vergeleken met de voorraadwaarde bij het begin van het boekjaar. Op basis hiervan wordt de positieve of negatieve voorraadwijziging verwerkt.

Stel bijvoorbeeld dat een onderneming een beginvoorraad heeft van 100 handelsgoederen. Gedurende het boekjaar werden er 500 nieuwe handelsgoederen aangekocht. Deze aankopen werden op dat moment op kostenrekeningen geboekt. Op het einde van het boekjaar blijkt dat de onderneming een eindvoorraad heeft van 150 handelsgoederen. Er is met andere woorden sprake van een positieve voorraadwijziging van 50 stuks. Deze 50 stuks mogen nog niet ten laste worden genomen van het resultaat. De reeds geboekte kosten moeten dan ook worden verminderd. De kostprijs van handelsgoederen mag per slot van rekening pas op het moment van de verkoop ten laste worden genomen van het resultaat. Hierdoor voorkomt de fiscus dat ondernemingen op het einde van het jaar voorraden aanleggen om de belastingdruk te verminderen.

De redenering ten aanzien van afgewerkte producten is vrijwel identiek. Ook hier kan de eindvoorraad hoger of lager liggen dan de beginvoorraad, waardoor een opbrengstdaling of -stijging in de resultatenrekening moet worden geregistreerd.

Verloren voorraden

Ondanks het gebruik van voorraadbeheersoftware volstaat het niet om dergelijke gegevens gewoon even over te nemen. Het manueel tellen van de inventaris blijft belangrijk om de verloren voorraad op te merken. Elk jaar kan er voorraad verloren gaan, bijvoorbeeld wegens beschadigingen of diefstal. Wanneer goederen verloren gaan, mogen ze eveneens als kost worden aangemerkt. Het is dan wel een vereiste dat u over een heel gedetailleerde inventaris beschikt. Met dank aan goede voorraadbeheersoftware zou dat geen probleem mogen zijn.

Voorraad waarderen

Het komt er natuurlijk niet alleen op aan om de voorraad te tellen, maar ook om de voorraad te waarderen. De getelde stock moet een waarde krijgen. In sommige gevallen is het realistisch dat een voorraad waarde verliest. Er kunnen dan waardeverminderingen op de voorraad worden geboekt door de vergelijking te maken met de huidige marktwaarde. Denk bijvoorbeeld aan de dalende marktwaarde van PS4-games wanneer de Playstation 5 op de markt komt.

Voorraadbeheersoftware vergelijken

Hoewel er nog steeds manuele inventaristellingen nodig zijn, kan goede voorraadbeheersoftware helpen om een bewijskrachtige administratie op te bouwen. Bij tussentijdse inventarisaties is het bovendien eenvoudiger om verloren voorraden te detecteren. Wij raden het gebruik van voorraadbeheersoftware aan en adviseren om het met de boekhoudsoftware te koppelen. Via onze vergelijkingstool vindt u eenvoudig de beste voorraadbeheersoftware, maar ook voor het vinden van de beste boekhoudsoftware bent u bij ons aan het juiste adres.

21-oktober-2020|Blog, Voorraadbeheer|