Wat is een aanslag van ambtswege?

In sommige gevallen kan de fiscus de belastingaangifte eenzijdig vaststellen. Dit noemen we een aanslag van ambtswege. Bij zo’n aanslag van ambtswege wordt de bewijslast omgekeerd. Bovendien riskeert u ook een aantal sancties. In dit blogbericht leest u er meer over.

Wat is de aanslag van ambtswege?

Bij een aanslag van ambtswege stelt de fiscus eenzijdig het belastbaar inkomen vast, zonder dat u hierin inspraak heeft. Dit doet de fiscus natuurlijk niet zomaar, maar is vaak het gevolg van bepaalde tekenen, vermoedens, eerdere controles of omdat u in gebreke bent gebleven. Zo kan de fiscus bijvoorbeeld een aanslag van ambtswege vestigen omdat u een luxueus leventje hebt dat niet objectief te verklaren is. De fiscus bepaalt dan wat uw vermoedelijke inkomsten moeten zijn en bepaalt op basis hiervan het belastbaar inkomen en zo ook de te betalen belasting.

Bovenstaande is uiteraard een uitzonderingsgeval. Meestal zal een aanslag van ambtswege het gevolg zijn van:

  • Een onregelmatige of laattijdige aangifte
  • Het niet aangeven van de inkomsten
  • Het niet tijdig reageren op een bericht van wijziging
  • Het niet overmaken van opgevraagde stukken
  • Het niet antwoorden op gevraagde inlichtingen
  • Het ontbreken van een akkoord over een bericht van wijziging

Hoe verloopt de aanslag van ambtswege?

Bij een normale belastingaangifte geeft u uw inkomsten aan en is het aan de fiscus om het tegendeel te bewijzen, waarvoor de fiscus natuurlijk wel controles mag uitvoeren of inlichtingen mag vragen. Bij een aanslag van ambtswege verloopt de procedure anders.

Vooraleer de fiscus met een aanslag van ambtswege op de proppen komt, krijgt u eerst nog een tweede kans. U krijgt per aangetekend schrijven een bericht toegezonden waarbij de fiscus toelicht waarom hij overgaat tot een aanslag van ambtswege, waarop de aanslag van ambtswege is gesteund en hoe hij het vermoedelijk bedrag van de inkomsten heeft berekend.

Na het ontvangen van het bericht heeft u een normaal gezien één maand de tijd (soms wordt deze termijn ingekort tot acht dagen) om uw opmerkingen schriftelijk aan de fiscus over te maken. In feite is de bewijslast nu verschoven: nu is het aan u om te bewijzen waarom de aanslag van ambtswege niet correct is.

De fiscus zal vervolgens uw opmerkingen beoordelen en u op de hoogte brengen van die beoordeling. Als de fiscus geen rekening heeft gehouden met uw opmerkingen, ontvangt u de motivering van die beslissing. Op dat moment is de aanslag van ambtswege gevestigd. Uiteraard kunt u hier wel nog bezwaar tegen aantekenen, net zoals bij een klassieke belastingaangifte.

Risico op zware sancties

Het lijkt wel of u bij zo’n aanslag van ambtswege achterover kan leunen en maar hoeft af te wachten tot de fiscus actie onderneemt, maar zo interessant is het niet. Enerzijds omdat u het een en ander vaak moeilijk kan bewijzen. Zo is het in de praktijk moeilijker om te bewijzen dat iets wel een zakelijke kost is dan dat het geen zakelijke kost kan zijn. Daarnaast krijgt u natuurlijk ook te maken met stevige boetes. Een vennootschap die bijvoorbeeld geen aangifte indient, riskeert sinds dit boekjaar een minimale belastbare basis van 40.000 euro. Bij recidive riskeert u een boete die 25% tot 200% kan oplopen.

Geen probleem met boekhoudsoftware

Goede boekhoudsoftware houdt u op de hoogte van naderende deadlines. Hierdoor vergeet u nooit een aangifte in te dienen en heeft u alles bij de hand om te reageren op vragen van de fiscus. Hierdoor hoeft u geen aanslag van ambtswege en alle rompslomp te vrezen, laat staan de hoge boetes. Vergelijk boekhoudsoftware en voorkom een aanslag op uw financiën.

15-mei-2020|Blog, Boekhouding|