Wat is projectmanagement en hoe doet u dat?

Projectmanagement is het managen van projecten. Dat had u natuurlijk zelf kunnen raden. Het klinkt eenvoudig, maar kunt u even zeggen wat een project is? Een medewerker die een stukje programmacode moet opschonen, een collega die de werkomgeving moet herinrichten en nog een collega die het onderhoud van de server voor zijn rekening moet nemen: zijn dat projecten? Niet per se, maar ze kunnen er wel een onderdeel van zijn. Daarom is het belangrijk om het eerst te hebben over wat projecten te zijn. Vervolgens hebben we het ook over het managen ervan.

Wat is een project?

Een project herkent u op basis van de drie basisbestanddelen die altijd aanwezig moeten zijn, ongeacht of het nu gaat om kleinschalige of grote projecten.

In de eerste plaats verlangt een project altijd een specifieke uitkomst. De uitkomst is daarom niet altijd helemaal afgelijnd, maar het is alvast duidelijk aan welke eisen het moet voldoen. Als er geen uitkomst nodig is, is er geen project.

Ten tweede is er een specifiek traject vooropgesteld. Dit wil zeggen dat er ook een begin- en een einddatum moet zijn, net zoals eventuele tussentijdse deadlines. Terugkerende taken zonder een einddatum kunnen nooit een project zijn.

En ten slotte zijn er altijd middelen vooropgesteld voor het project. Dit zijn de grenzen waarbinnen het project mag plaatsvinden.

Betekenis van projectmanagement

Projectmanagement is in feite het beheersen van de drie basisbestanddelen van het project. Dat betekent dat projectmanagement betrekking heeft op het vastleggen van de drie basisbestanddelen van het project (de verwachte uitkomst, de beschikbare tijd en de middelen) en vervolgens deze drie basisbestanddelen moet beheersen. Projectmanagement omvat dan ook de activiteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat:

  • Het project de vooropgestelde uitkomst heeft
  • Het project dat volgens een vooropgesteld traject doet en de uitkomst dan ook tijdig kan behalen
  • Het project daarbij niet meer middelen gebruikt dan deze die vooraf zijn toegewezen

Ten slotte behelst projectmanagement ook de activiteiten die nodig zijn om bovenstaande te evalueren. We spreken dan over de zogenaamde nazorgfase van het project.

Verschillende projectmanagementmethoden

Het beheersen van deze zaken is vrij ingewikkeld en daarom werden er projectmanagementmethoden ontwikkeld. Het gaat om specifieke managementvormen en -modellen die projecten beter beheersbaar moeten maken. Bekende voorbeelden hiervan zijn de PRINCE2-, GOTIK- en de IPMA-methode.

Software voor projectmanagement

Niet alleen zijn er verschillende projectmanagementmethoden die het een en ander eenvoudiger moeten maken, maar er is ook software dat daarbij helpt. Zogenaamde projectmanagementsoftware biedt allerlei tools aan om projectmanagementtaken te automatiseren en het overzicht te bewaren. Denk daarbij aan:

  • Het indelen van projecten in fasen
  • Het toewijzen van taken per fase
  • Het toewijzen van taken aan medewerkers
  • Het centraal opslaan van projectdocumentatie
  • Budgetrapportages
  • Nacalculatiemogelijkheden
  • Enzovoort

Moet u een project managen en bent u op zoek naar software om u daarbij te helpen? Wij hebben een vergelijkingstool gemaakt waarmee verschillende projectmanagementtools vergelijken mogelijk is. U leest meteen ook recensies van andere gebruikers. Maak vandaag nog de vergelijking en ontdek welke projectmanagementsoftware bij uw project past.

15-september-2020|Blog, Projectmanagement|