Welk boekhoudprogramma is geschikt voor bitcointransacties?

Ook een onderneming kan bitcoins kopen en verkopen of kan betalingen toestaan en uitvoeren met bitcoins, terwijl het eveneens bitcoins kan mijnen. Het is maar logisch dat dit dan ook een aantal boekhoudkundige gevolgen heeft. Regelmatig krijgen we de vraag welk boekhoudprogramma geschikt is voor bitcointransacties. Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst en vooral uitleggen hoe bitcoins in de boekhouding worden opgenomen. Veel is daarbij afhankelijk van hoe we het gebruik van de bitcoins definiëren. Er zijn drie mogelijkheden.

De bitcoins worden gebruikt als geldbelegging

Eerst en vooral is het mogelijk dat een onderneming cryptomunten koopt met overtollige liquiditeiten om ze op middellange termijn opnieuw te verkopen en dit met het oog op het realiseren van een meerwaarde. In dit geval vallen de bitcoins perfect onder de definitie van een geldbelegging en moet het ook op die manier boekhoudkundig worden verwerkt.

Deze geldbeleggingen moeten als Overige beleggingen worden verwerkt omdat ze geen periodieke opbrengsten genereren. Ze worden geboekt tegen de aanschaffingswaarde en eventuele aankoopkosten kunnen worden toegewezen aan de resultatenrekening van het boekjaar waarin ze worden gemaakt. Bij de verkoop moet de realisatie van de meerwaarde in de boeken worden opgenomen, maar tussentijdse herwaarderingen zijn uitgesloten.

Bitcoin als voorraad

In sommige gevallen worden bitcoins als voorraden aangewend. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een tradingplatform heeft en bitcoins aankoopt of verkoopt. Dit verwerkt u net zoals andere voorraden. Het maakt hierbij dus niet uit of u nu computers, meubilair of bitcoins aankoopt of verkoopt. Daarom gebruikt u gewoon de rekeningen Aankoop van handelsgoederen en Verkoop van handelsgoederen.

In dit geval worden de bitcoins gewaardeerd aan de aanschaffingsprijs, zijnde de aankoopprijs min de aankoopkosten. De herwaardering van de voorraad is niet mogelijk.

Bitcoin als vordering of schuld

Ten slotte kan de onderneming bitcoins gebruiken om transacties binnen de groep uit te voeren, om zich door schuldenaars te laten betalen of om zelf schuldeisers te betalen. In dit geval moeten de cryptomunten als vordering of schuld worden beschouwd waarop eventueel ook schuldvergelijking kan worden toegepast. Dergelijke vorderingen worden tegen de nominale waarde op de balans opgenomen. Hierop kunnen er ook waardeverminderingen worden toegepast wanneer hun waarde op de datum van de jaarafsluiting hoger of lager is dan hun boekwaarde. Een omrekening naar euro is dan ook altijd noodzakelijk.

Boekhoudprogramma’s hebben geen probleem met bitcointransacties

Op basis van bovenstaande driedeling mag het duidelijk zijn: bitcointransacties laten zich op de klassieke manier boekhoudkundig verwerken. Omdat u niet over een speciale bitcoinrekening hoeft te beschikken en omdat u bitcoins niet als een monetair middel mag bestempelen, kunnen alle boekhoudprogramma’s probleemloos om met bitcointransacties.

Het is belangrijker om te controleren of uw boekhoudprogramma eenvoudig koppelingen toestaat met de omgeving waarin de bitcointransacties gebeuren. Gebruikt u bijvoorbeeld een bitcoinplug-in in WooCommerce, controleer dan toch even of u het boekhoudprogramma wel met WooCommerce kan koppelen. Dankzij onze handige vergelijkingstool voor boekhoudsoftware is dat zo gepiept.

6-maart-2020|Blog, Boekhouding|