Welk btw-percentage moet ik toepassen?

Tijdens het factureren met uw facturatie software dient u ook rekening te houden met de btw. In sommige gevallen bent u verplicht om btw aan te rekenen, waarna u ook nog eens het juiste btw-percentage dient toe te passen. Hieronder leggen we uit wanneer u btw moet factureren en welk btw-percentage u dient te hanteren.

Wanneer moet u btw toepassen?

De regel is dat u btw dient te factureren. In principe zijn alle prestaties btw-plichtig, zowel de levering van goederen als van diensten. Er zijn wel een aantal uitzonderingen voor bepaalde vrije beroepen en beroepen die een sociaal of cultureel karakter hebben, zoals acteurs of kinesitherapeuten. Daarnaast zijn er ook bijzondere btw-regelingen en internationale spelregels.

Ten aanzien van Belgische klanten, particulieren of bedrijven, mag u als regel hanteren dat u btw dient aan te rekenen. Ten aanzien van Europese zakelijke klanten kan er dan weer sprake zijn van verlegging van heffing, maar niet ten aanzien van particulieren in derde EU-landen. Bij export van goederen buiten de Europese Unie moet u geen btw aanrekenen.

Normale tarief: 21% btw

In België bedraagt het normale btw-tarief 21%. Vrijwel alle verkopen of leveringen van diensten vallen onder het tarief van 21% btw. Het gaat bijvoorbeeld om de levering van een machine of om gefactureerde administratieve diensten. Hierop zijn drie uitzonderingen voorzien met een lager btw-percentage.

Btw-tarief van 12%

Het btw-tarief van 12% is van toepassing op een aantal producten die als essentieel worden beschouwd voor consumenten en waarbij de overheid de fiscale druk wil beperken, maar ook om producten die bijvoorbeeld essentieel zijn voor de landbouw. Volgende producten vallen onder het btw-tarief van 12%:

 • Restaurant- en cateringdiensten
  • Uitzondering: verschaffen van dranken
  • Uitzondering: eenvoudige levering van bereide maaltijden en dranken
 • Steenkool
 • Banden voor landbouwmachines en tractoren
 • Fytofarmaceutische producten (gewasbeschermingsmiddelen)
 • Levering van sociale woningen
 • Margarine

Btw-tarief van 6%

Het verlaagd btw-tarief van 6% bevat een hele lijst met producten die om velerlei redenen aan een lager btw-tarief onderhevig zijn. Ook hier wil men enerzijds producten betaalbaar houden voor de consument, maar wil men anderzijds ook kleine zelfstandigen of detailhandelaars beschermen door de fiscale druk te beperken. Volgende producten of diensten vallen onder het btw-tarief van 6%:

 • Verkoop van levende dieren, vlees en slachtafvallen, vis, schaal-, schelp- en weekdieren
  • Uitzondering: kaviaar, langoustine, krabben, zee- en rivierkreeften, oesters en voeding op basis hiervan
 • Melk en zuivelproducten, eieren en honing
 • Groenten, knollen voor voedingsdoeleinden, wortels, fruit en schillen van meloenen en citrusvruchten
 • Plantaardige producten
 • Producten van de meelindustrie, mout en zetmeel
 • Vetten en oliën
 • Andere voedingsmiddelen
  • Uitzondering: bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol.
  • Uitzondering: andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.
 • Voedsel voor dieren, meststoffen, dierlijke producten
 • Gewoon natuurlijk water
 • Farmaceutische producten
 • Tijdschriften en boeken
 • Originele kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten
 • Auto’s voor personenvervoer voor invaliden en hun onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren
 • Doodskisten
 • Orthopedische toestellen en invalidenwagens
 • Landbouwdiensten
 • Vervoer van personen
 • Inrichtingen voor sport, cultuur of vermaak
 • Auteursrechten en uitvoering van concerten en voorstellingen
 • Hotels en campings
 • Werken in onroerende staat (onder voorwaarden, o.a. privéwoning die ouder is dan 5 jaar)
 • Bloem- en sierteelt
 • Herstelling van fietsen
 • Herstelling van schoeisel en lederwaren
 • Herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen.

Btw-tarief van 0% btw

De btw-regels zijn gestandaardiseerd door de Europese Unie. Dat wil niet zeggen dat elk land dezelfde btw toepast, maar wel dat er naast het vast tarief maar voor een aantal goederen of diensten lagere tarieven mogen worden toegepast. Het btw-tarief van 0% vormt hierbij een enge uitzondering. In België wordt het enkel toegepast voor:

 • Dag- en weekbladen die minstens 48 keer per jaar verschijnen
  • Uitzondering: niet het krantennieuws via het internet
 • Recuperatiestoffen en -producten

Gebruik facturatiesoftware

Het toepassen van het correct btw-tarief is vaak geen evidentie. Indien u facturatiesoftware gebruikt, gaat het echter veel eenvoudiger. Sommige facturatietools beschikken over vooraf ingestelde btw-tarieven, maar bij andere facturatietools kunt u zelf producten of diensten en hun onderliggende btw-tarieven toevoegen. Vervolgens past u in één klik het juiste btw-tarief toe. Uiteraard houdt de software automatisch rekening met bijzonderheden zoals de verlegging van heffing. Voorkom fouten en vergelijk facturatieprogramma’s.

22-april-2020|Blog, Boekhouding, Facturatie|