Welke administratiesoftware is onmisbaar voor de bouwsector?

In de bouwsector moet men steeds sneller en efficiënter werken, terwijl de wettelijke regels er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden zijn. Terwijl het in deze sector net belangrijk is om de rust te bewaren, blijkt het vaak een hectisch komen en gaan te zijn van bouwheren, aannemers, onderaannemers, architecten en werkkrachten met uiteenlopende nationaliteiten. Alleen door de juiste administratiesoftware te gebruiken kunt u het overzicht bewaren. Vooral deze vier softwaresystemen mogen wat ons betreft niet ontbreken.

Calculatiesoftware

In de bouwsector is het belangrijk dat u scherpe offertes maakt, zonder de eigen marges uit het oog te verliezen. Vooral beginnende bedrijven moeten wel vaker het hoofd breken over hoe ze de prijs berekenen en welke marges ze zullen hanteren. In de bouwsector is het gebruik van voorcalculatiesoftware dan ook aangeraden. Niet alleen hoeft u zo geen ingewikkelde formules toe te passen, maar bovendien verzamelt u tijdens de nacalculatie gegevens die bij de volgende berekening opnieuw in rekening worden gebracht. Hierdoor kunt u dus niet alleen in enkele klikken offertes opstellen, maar bovendien verzamelt u steeds meer data die u ook voor andere beleidsbeslissingen kunt aanwenden.

Projectbeheersoftware

De nacalculatie zal natuurlijk enkel een succes zijn indien u voor elk project gedetailleerde informatie bewaart. Daarom dient u over projectbeheersoftware te beschikken. Via de projectbeheersoftware verkrijgt u niet alleen een totaaloverzicht met alle geleverde prestaties per project, maar kunt u dus ook al even eenvoudig de nacalculatie uitzetten ten opzichte van de offerteprijs. Daarnaast krijgt u voor elk project een centraal platform met daarin een overzicht van alle offertes, orders, werkbons, levernota’s, facturen en bestellingen.

Planningsoftware

In de bouw voert men vaak verschillende taken uit die min of meer gelijktijdig moeten worden afgerond. Daarbij komt ook nog eens dat leveranciers tijdig moeten leveren, dat sommige werknemers verlof opnemen en dat er goede afspraken moeten worden gemaakt over wie op welke werf wordt ingeschakeld. Het hoeft niet te verbazen dat u in de bouw maar al te graag beschikt over tools om planningen op te maken. Met de juiste planningsoftware kunt u dergelijke planningen eenvoudig omzetten in een dagplanning en de werknemers op de juiste taken inplannen, waarna u het overzicht naar de werfverantwoordelijke doorstuurt.

Het is vooral handig wanneer u de planningsoftware eenvoudig kunt koppelen met andere tools zoals HR-software of tijdregistratiesoftware. Enerzijds kunt u dan eenvoudig raadplegen over welke attesten de werknemer beschikt en welke ervaring hij reeds heeft, terwijl u anderzijds kunt nagaan of de ingeplande tijd wel realistisch was.

Boekhoudsoftware

Boekhoudsoftware is voor elke onderneming belangrijk. In de bouwsector zijn er talloze bijzondere regelingen van toepassing, vooral wat de btw-administratie betreft. Voor sommige bouwwerken moet u bijvoorbeeld een verlaagd btw-tarief van 6% btw aanrekenen, maar daarnaast is de btw soms ook te voldoen door de medecontractant. Bovendien krijgt u wel vaker te maken met registratierechten, torenhoge investeringen en onroerende voorheffingen. Boekhoudsoftware voor de bouw is op zo’n manier ingericht dat u snel en eenvoudig alle boekhoudtools ter beschikking hebt, terwijl u het al even eenvoudig koppelt met andere systemen.

Wij hebben verschillende boekhoudprogramma’s voor de bouw voor u vergeleken. Maak gebruik van ons vergelijkingstool en vind het boekhoudprogramma dat bij u past.