Moet mijn boekhoudprogramma een IC-opgave kunnen maken?

De meeste boekhoudprogramma’s kunnen IC-opgaven maken en dat is toch wel belangrijk. Steeds meer ondernemers krijgen te maken met buitenlandse zakelijke klanten en moeten dan ook een IC-opgave indienen. Enkel wanneer u geen btw-plichtige klanten in andere EU-landen heeft, zult u geen IC-opgave moeten maken.

Wat is een IC-opgave?

De IC-opgave of de opgave van intracommunautaire handelingen is een aan de fiscus in te dienen lijst waarop zakelijke klanten uit andere EU-landen staan. Voor elke klant wordt het btw-nummer opgenomen, het bedrag van de uitgevoerde handelingen en de code van de categorie van de handeling (L, T of S). Die verplichting is het gevolg van de btw-verleggingsregeling waarbij de buitenlandse btw-plichtige EU-klant zelf moet instaan voor de correcte aangifte voor de btw. Om controle mogelijk te maken, is er in de EU-landen voorzien in een verplichting tot dergelijke IC-opgaves.

In de IC-opgave worden drie categorieën van handelingen opgenomen die elk hun eigen code hebben:

  • Code L: vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen
  • Cote T: levering van goederen bij driehoeksverkeer
  • Code S: intracommunautaire levering van diensten

Moet u een IC-opgave opstellen?

Als u goederen of diensten levert aan btw-plichtige klanten in andere EU-landen bent u verplicht om een IC-opgave in te dienen. De verplichting geldt voor alle btw-plichtige ondernemingen in België. Een nihil-opgave is niet verplicht. U moet met andere woorden geen IC-opgave indienen als u geen goederen of diensten hebt geleverd aan btw-plichtigen in andere EU-landen én geen correcties hoeft aan te brengen aan vorige opgaven. In alle andere gevallen is een IC-opgave wel gewoon verplicht.

In principe is de IC-opgave via de digitale Intervat-toepassing in te dienen, maar hierop zijn een aantal uitzonderingen voorzien. Per uitzondering kan het bijvoorbeeld op papier. Dan blijft een digitale aangifte via Intervat wel toegestaan.

Wanneer moet u de IC-opgave indienen?

Dit hangt samen met de btw-aangifte. Wie voor de btw maandaangiftes indient, moet met andere woorden ook de IC-opgave maandelijks indienen. Wie voor de btw kwartaalaangiftes indient, mag de IC-opgave ook per kwartaal indienen. Hierop zijn er wel twee uitzonderingen.

In de eerste plaats is er een uitzondering voorzien voor ondernemingen die aan de bijzondere landbouwregeling zijn onderworpen. Die ondernemingen moeten slechts jaarlijks een IC-opgave indienen.

Ten tweede is er een uitzondering voor wanneer het totaalbedrag per kwartaal van code L en code T in het huidige kwartaal of in minstens één van de vorige kwartalen een drempel van € 50.000 euro zou overschrijden. In dat geval is het niet toegestaan om kwartaalaangiftes in te dienen en moet er naar een maandelijkse aangifte worden overgestapt en dit voor een periode van minstens twaalf maanden. Wanneer op het einde van de periode van twaalf maanden blijkt dat de drempel in de vorige vier kwartalen niet werd overschreden, kan er opnieuw naar een kwartaalaangifte worden overgestapt.

Moet mijn boekhoudprogramma IC-opgaven kunnen opstellen?

Wanneer u verplicht bent om een IC-opgave in te dienen is dat toch wel aangeraden. In het andere geval dient u zelf de optelsom te maken van het bedrag van de uitgevoerde handelingen en daarbij een opsplitsing te maken overheen de drie codes. Zeker wanneer u dit maandelijks moet doen is dat eigenlijk onnodig tijdsverlies.

Gelukkig kunnen de meeste boekhoudprogramma’s automatisch een IC-opgave genereren en hoeft u het enkel nog te controleren en via de Intervat-toepassing door te geven. Vergelijk boekhoudprogramma’s en maak het uzelf eenvoudig.

3-juli-2020|Blog, Boekhouding|