Wat zijn de belangrijkste projectmanagementmethoden?

Wanneer het over projectmanagement gaat is er geen set regels die zegt hoe een goed project moet verlopen. Er zijn verschillende manieren waarop een project vorm kan krijgen en doorheen de tijd hebben verschillende projectmanagementmethoden het levenslicht gezien. Pogingen om projectmanagement te standaardiseren resulteerden veelal in een nieuwe projectmanagementmethode die naast de reeds bestaande werden gevoegd. Toch hebben projectmanagementmethoden vaak een aantal zaken gemeen en is projectmanagementsoftware steeds een meerwaarde.

PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Deze projectmanagementmethode is een projectmanagementmethode die door het PMI (Project Management Institute) werd ontwikkeld. Het is een van de zovele pogingen om een algemene projectmanagementmethode te introduceren. Net zoals bij andere projectmanagementmethoden vertrekt het vanuit een periodieke cyclus waarin projectinitiatie, planning, uitvoering, controle, bijsturen en projectafsluiting begrepen zitten. Kenmerkend daarbij is dat PMBOK-projectmanagement vertrekt vanuit tien te beheren gebieden:

 • Integraal beheer
 • Beheer van het doel
 • Tijdsbeheer
 • Kostenbeheer
 • Kwaliteitsbeheer
 • Personeelsbeheer
 • Communicatiebeheer
 • Risicobeheer
 • Aankoopbeheer
 • Stakeholdersbeheer

PMBOK wordt vooral toegepast bij technische projecten. In het verleden werd het bijvoorbeeld veelvuldig toegepast bij de ontwikkeling van wagens. Tegenwoordig wordt het steeds vaker vervangen door andere projectmanagementmethoden.

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments)

Deze projectmanagementmethode wordt vrij vaak toegepast en is dan ook het meest gestructureerd. Het bevat handvaten over hoe projectmanagement moet worden gestructureerd, hoe het proces wordt doorlopen, hoe er een draagvlak en betrokkenheid wordt gecreëerd, enzovoort. Het is de eerste methode die echt kijkt naar het eindresultaat en waarbij klantgericht wordt gewerkt. Hierbij zijn er steeds zeven te hanteren principes:

 • Zorg constant voor een zakelijke rechtvaardiging
 • Leer van ervaringen
 • Definieer verantwoordelijkheden en rollen
 • Deel het proces op in beheersbare stadia
 • Escaleren is de uitzondering, niet de regel
 • Plan en stuur productgericht
 • Schaal op wanneer en waar nodig

De PRINCE2-projectmanagementmethode werd aanvankelijk vooral in de IT-sector toegepast, maar is tegenwoordig ook niet meer weg te denken uit andere sectoren zoals de evenementensector of bij productontwikkelingstrajecten.

Projectmatig werken

Het projectmatig werken is een brede methodiek die in principe voor alle projecten te gebruiken is. Het vertrekt vanuit drie principes:

 • Eerst nadenken en pas dan handelen
 • De beslisfuik gaat van grof naar fijn en alternatieven vallen voortdurend af
 • Er wordt bewust gekozen

In de praktijk wil dat zeggen dat er altijd eerst wordt nagedacht. Vooraf denkt men dus na over de risico’s die kunnen optreden, de voordelen van een bepaalde aanpak, de eisen waaraan het eindresultaat moet voldoen, enzovoort.

Het volledige proces wordt daarbij als een fnuik benaderd waarbij alternatieven voortdurend afvallen. Dit kan als volgt weergegeven worden:

 

Kenmerkend hierbij is het terugkeren van bewuste keuzes. Beslissingen die het meest bepalend zijn worden daarom eerst genomen. Minder bepalende beslissingen, zoals beslissingen over de onderhoudsmogelijkheden, volgen als laatste. Hierdoor evolueert het project al snel in een duidelijke richting.

Projectmatig creëren

Bij het projectmatig creëren wordt er in de eerste plaats naar de mens gekeken in plaats van naar de methodologie. De creativiteit, de betrokkenheid en de filosofie zijn hier belangrijk. De rol van de opdrachtgever is beperkt tot het bepalen van wat er moet worden gerealiseerd, de rol van de manager is beperkt tot die van coach en verder krijgen de teamleden alle vrijheid om de opdracht te realiseren. Volgens deze projectmanagementmethoden zijn er vier krachten die het succes van het project bepalen:

 • De voedingskracht of de kracht van de ondersteunende en sturende omgeving
 • De persoonlijke kracht van de individuen die deelnemen aan het project
 • De samenwerkingskracht of de kracht van het team en hun onderlinge verhoudingen
 • De vormkracht of de kracht om oplossingen ook in resultaten om te zetten

Deze projectmanagementmethode wordt voornamelijk gebruikt bij het creëren van het beleid.

Belang van projectmanagementsoftware

Daarnaast zijn er natuurlijk nog talloze alternatieve projectmanagementmethoden mogelijk. Een voorbeeld daarvan is de aan populariteit winnende Scrum-methode, de IPMA-methode (wordt vaak in Nederland toegepast maar minder in België), de GOTIK-methode et cetera.

Hoewel er duidelijk verschillende projectmanagementmethoden zijn, doorlopen ze wel een aantal identieke fasen. Zo gaat ieder project van een initiatie- naar een ontwikkelings-, evaluatie- en nazorgfase. Gedurende het project is opvolging broodnodig en moeten talloze gegevens beschikbaar blijven. Daarbij speelt projectmanagementsoftware een belangrijke rol. Via onze vergelijkingstool voor projectmanagementsoftware vindt u eenvoudig de ondersteuning die uw project nodig heeft.

 

17-juli-2020|Blog, Projectmanagement|