Welke soorten projectmanagementsoftware zijn er?

Er bestaan verschillende soorten van projectmanagement, waaronder Prince2- en Agile-projectmanagement. Het doel is natuurlijk wel altijd identiek: het voorbereiden, organiseren, uitvoeren en afronden van alle taken die betrekking hebben op het project. Desondanks zal de af te leggen weg telkens anders zijn. Dat is niet alleen het geval bij verschillende projectmanagementmethoden maar zelfs bij verschillende projecten. Een naadloze oplossing voor het managen van projecten is er met andere woorden niet, maar projectmanagement maakt het managen van projecten wel eenvoudiger.

Verschillende soorten projectmanagementsoftware

Projectmanagementsoftware biedt altijd oplossingen aan voor het managen van een project, ongeacht om welk project het gaat of welke methode wordt toegepast. Afhankelijk van de geleverde oplossingen kunnen we dan ook verschillende soorten projectmanagementsoftware onderscheiden. Weet wel dat hedendaags projectmanagementsoftware vaak een combinatie van verschillende soorten projectmanagementsoftware is.

Soorten projectmanagementsoftware voor het plannen

Deze projectmanagementsoftware focust voornamelijk op het beheren van de verschillende stappen en fasen van een project. Vooral wanneer verschillende fasen elkaar overlappen of opvolgen maakt deze software het managen van een project eenvoudiger. Het helpt ook om eventuele knelpunten bloot te leggen en duidelijk te maken waar het project vertraging op kan lopen.

Soorten projectmanagementsoftware voor registratie

Deze projectmanagementsoftware werd vroeger vooral toegepast. Het gaat vooral om tools waarin medewerkers notities kunnen plaatsen. Ze noteerden dan waar ze gebleven waren, wat ze die dag hadden gedaan et cetera. Op basis hiervan kon de projectmanager, die vaak een eerder controlerende dan stimulerende rol had, de werkzaamheden controleren en nagaan of deadlines wel zouden worden gehaald.

Tegenwoordig wordt dit nog vaak gebruikt, maar om andere redenen. Een goede registratie maakt het nog steeds beter mogelijk om het project nauwgezet op te volgen, maar daarnaast zorgt het ervoor dat anderen sneller kunnen inpikken. Ook voor de nazorg en evaluatie van het proces zijn dergelijke notities vaak heel belangrijk.

Soorten projectmanagementsoftware voor communicatie

In een project is een goede communicatie onontbeerlijk. Er worden vaak veel documenten uitgewisseld en mails gaan heen en weer. Dan is het maar logisch dat ergens iemand het overzicht zal verliezen. Door de communicatie te centraliseren en bijvoorbeeld alle documenten op één plek te bewaren, zorgt de projectmanagementsoftware ervoor dat iedereen voortdurend op de hoogte blijft.

Andere manieren om projectmanagementsoftware in te delen

Naast het hoofddoel van de projectmanagementsoftware kunt u de software natuurlijk altijd nog op een andere manier indelen. Zo kunt u bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen projectmanagementsoftware met een app, projectmanagementsoftware voor op de desktop of projectmanagementsoftware voor in de cloud. Of wat dacht u van open source versus maatwerkpakketten? Het denken in soorten en het maken van dergelijke opdelingen heeft natuurlijk maar weinig meerwaarde. Daarom denken wij vooral in functionaliteiten en mogelijkheden. En die kunnen nogal eens sterk verschillen.

Vergelijk projectmanagementsoftware

Vaak biedt projectmanagementsoftware verschillende functionaliteiten en tools aan die zich binnen bovenstaande drie domeinen situeren. Dat ziet u ook wanneer u onze vergelijkingstool gebruikt. Hier kunt u filteren op diverse functionaliteiten die al dan niet zijn inbegrepen, zoals het toewijzen van taken, nacalculatie, het toewijzen van budgetten, het koppelen van medewerkers, het centraal opslaan van taken enzovoort. Het bewijst ook meteen waarom een goede vergelijkingstool geen overbodige luxe is: facturatiesoftware valt maar moeilijk te vergelijken. Laat u niet misleiden en kies voor betaalbare projectmanagementsoftware die aan uw eisen voldoet.

27-augustus-2020|Blog, Projectmanagement|