Help, ik ben mijn btw-decembervoorschot vergeten!

Als alles goed is, zou u intussen het btw-decembervoorschot doorgestort moeten hebben. Het btw-decembervoorschot moet immers voor 24 december op de rekening van de btw-administratie staan. De verplichting om een btw-decembervoorschot door te storten, geldt zowel voor maandaangevers als voor kwartaalaangevers. Twijfelt u of u het wel goed doet of vreest u sancties van de btw-administratie? Lees dan zeker even dit blog, want misschien hoefde u effectief geen btw-decembervoorschot uit te voeren.

Hoefde u een btw-decembervoorschot uit te voeren?

Er zijn twee manieren om het decembervoorschot te berekenen.

In de eerste plaats kunt u het decembervoorschot berekenen op basis van de vorige btw-aangifte. U stort dan hetzelfde bedrag als bij de btw-aangifte van het derde kwartaal (kwartaalaangevers) of van de maand november (maandaangevers). Indien u bij de vorige btw-aangifte geen btw moest betalen of indien u btw moest terugkrijgen, gaat het in dit geval om een nulvoorschot. U hoeft dan ook geen decembervoorschot te betalen en u wordt niet gesanctioneerd indien u geen storting uitvoerde.

Een tweede manier om het btw-decembervoorschot te bepalen, is door de werkelijk verschuldigde btw te berekenen. U moet dan een tussentijdse btw-afrekening maken die loopt van 1 oktober tot en met 20 december (kwartaalaangevers) of van 1 december tot en met 20 december (maandaangevers). Uw boekhouding moet dan up-to-date zijn. Via de tussentijdse btw-afrekening bepaalt u het verschil tussen de ontvangen en de verschuldigde btw. Indien u meer btw betaalde dan kreeg, hoeft u eveneens geen btw-decembervoorschot uit te voeren. Deze optie maakt het vaak mogelijk om het voorschot te beperken door de verkoopfacturen (verschuldigde btw) na 20 december op te stellen en uitgaven (aftrekbare btw) voor die datum te doen.

U hoeft met andere woorden geen btw-decembervoorschot uit te voeren indien één van deze twee berekeningen in nul euro resulteerde. In dat geval hoeft u zich geen zorgen te maken. Houd natuurlijk wel de nodige stavingstukken bij en geef alles correct aan bij uw volgende btw-aangifte.

Ook wanneer u niet btw-plichtig bent of indien u geniet van de btw-vrijstellingsregeling, hoeft u uiteraard geen btw-decembervoorschot uit te voeren. Ten slotte mag u ook een openstaand btw-tegoed verrekenen met het btw-saldo. Indien die verrekening in nul euro resulteert, is er eveneens geen ramp gebeurd.

Wat als u wel een btw-decembervoorschot moest doorstorten?

Als het btw-decembervoorschot niet uiterlijk op 24 december op de rekening van de btw-administratie staat, bent u onherroepelijk te laat. De enige uitzondering hierop is wanneer 24 december een zaterdag of zondag is, want dan wordt het verlengd naar de eerste werkdag.

Was u te laat? Dan dient u het onbetaalde voorschot dan gewoon mee te verrekenen met het saldo van de btw-aangifte van december of het vierde kwartaal. U zult dan wel een boete krijgen van 0,8% van het verschuldigde bedrag en dit per maand vertraging. Indien u ook bij de volgende aangifte niet tijdig zou betalen, loopt die boete natuurlijk verder op.

Stel notificaties in

Bij sommige boekhoudprogramma’s is het mogelijk om een herinneringsmail te ontvangen wanneer er een deadline nadert. Via dergelijke notificaties vergeet u nooit meer een btw-decembervoorschot uit te voeren en voorkomt u boetes.

26-december-2019|Blog, Boekhouding|