Is een prikklok op het werk nu echt verplicht?

Eerder dit jaar verscheen in de kranten dat een arrest van het Europees Hof van Justitie de prikklok verplicht opnieuw invoerde. Het Nieuwsblad kopte bijvoorbeeld “Straks moet iedereen weer inklokken op het werk”, terwijl Het Laatste Nieuws met “Europees Hof van Justitie verplicht prikklok voor bedrijven” een al even sensationele titel koos. Zoals wel vaker brengt de pers geen al te genuanceerd verhaal, want in de praktijk wijzigt er voor België maar heel weinig.

Arrest van het Europees Hof van Justitie

Het klopt inderdaad dat het Europees Hof van Justitie op 14 mei 2019 een arrest velde over de registratie van de arbeidstijd. Het ging toen om een zaak waarbij Spaanse werknemers die overuren presteerden niet konden bewijzen welke uren ze presteerden, omdat er geen sprake was van arbeidstijdregistratie. Volgens het Europees Hof van Justitie kon dat niet door de beugel en moeten werkgevers die flexibele arbeidstijden aanbieden, ervoor zorgen dat de werkgevers ook een objectief systeem opzetten om de dagelijkse arbeidstijd te registreren.

Geen gevolgen voor België

In de media concludeerde men daarop dat de prikklok opnieuw zou moeten worden ingevoerd. Dat is echter fout, omdat de uitspraak van het Europees Hof van Justitie enkel betrekking heeft op situaties met flexibele arbeidstijden.

Daarnaast is dit in België al goed gereglementeerd, conform de Europese wetgeving. In België bestaat er immers al zoiets als het arbeidsreglement waarin de werkroosters zijn vastgelegd. Daarnaast is het nu ook al zo dat Belgische werkgevers in het arbeidsreglement moeten opnemen hoe de arbeidstijd wordt gemeten en dat er specifieke procedures van toepassing zijn bij afwijkingen op die werkroosters.

Ook de Wet Peeters regelt heel nauwgezet glijdende uurroosters en geeft aan dat werkgevers met flexibele werktijden over een systeem van tijdsopvolging beschikken. Belgische werkgevers moesten voordien al, conform bovenstaand arrest, over een “objectief systeem om de dagelijkse arbeidstijd te registreren” beschikken. Hier wijzigt er dus helemaal niks, in tegenstelling tot wat de pers liet vermoeden.

Prikklok is niet verplicht

Nergens in het arrest of in de Belgische wet wordt aangegeven dat zo’n objectief systeem een prikklok moet zijn. Voor de registratie van de arbeidstijd kan de werkgever dan ook uiteenlopende tijdsregistratiesystemen voorzien. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de inlogtijd van de computers te registreren of door middel van een urenregistratieprogramma. Hetgeen dan wel weer belangrijk is, is dat u als werkgever ook een informatieplicht hebt. U moet dan ook duidelijk aangeven welke regels van toepassing zijn op de glijdende uurroosters en hoe de registratie dient te verlopen. Het volstaat om hiervoor een bijlage toe te voegen aan het arbeidsreglement.

Geschikte tijdregistratiesoftware vinden

Een prikklok is dus helemaal niet verplicht en maar goed ook, want uiteindelijk is dat wel heel negentiende-eeuws. Tijdregistratiesoftware is dan ook een veel beter idee. Wij van Cloudhints zochten de beste tijdregistratiesoftware voor u uit. U filtert de softwarepakketten bovendien eenvoudig op basis van hun functionaliteiten, waaronder de registratie van overwerk en de daaraan gekoppelde HRM-mogelijkheden. Voor minder dan vier euro per maand vindt u al wettelijk geschikte tijdregistratiesoftware, zonder dat u een beroep hoeft te doen op een ouderwetse prikklok.

5-december-2019|Blog, Urenregistratie|