Wat is het scarcity businessmodel en werkt het echt?

Het scarcity businessmodel is een businessmodel dat op schaarste is gebaseerd. Het aanbod wordt daarbij in tijd of in aantal beperkt. Er wordt bijvoorbeeld een beperkte oplage aangeboden of producten worden slechts gedurende een beperkte periode verkocht. In tegenstelling tot veel bedrijven die alsmaar meer willen produceren, meent men hier dat minder ook meer kan opbrengen. Goede software is echter onontbeerlijk om dit businessmodel te doen slagen.

Schaarste als basis voor het scarcity businessmodel

Dit businessmodel vertrekt vanaf de schaarste, waardoor mensen worden aangezet om tot kopen over te gaan. Het model is zeker niet nieuw. Bij verzamelmunten wordt het bijvoorbeeld al langer toegepast. Omdat de oplage daarbij beperkt is, heeft men maar even de kans om te beslissen over de aankoop en dus gaat men sneller kopen. De schaarste in combinatie met de verzamelwaarde zorgt meteen ook voor potentiële winsten.

Volwaardig businessmodel

Het zou het concept oneer aandoen om het enkel als verkoop- of marketingtruc af te schilderen, want het heeft gevolgen voor de volledige onderneming. In de eerste plaats is de financiële huishouding bijvoorbeeld helemaal anders en kunnen risico’s eenvoudiger worden beperkt.

Neem nu het voorbeeld van de webwinkel Suspicious Antwerp. Slechts op welbepaalde momenten is het mogelijk om er te bestellen uit de nieuwe collectie die nog moet worden gemaakt. Nadat de bestellingen en betalingen binnen zijn gekomen, gaat men over tot de productie om de bestellingen vervolgens enkele weken later te leveren. Qua cashflow zit het helemaal snor, want het geld is er al nog voor leveranciers of andere partijen hoeven te worden betaald. Daarnaast kan er een gestroomlijnd proces worden opgezet dat zich na elke geldophaling kan herhalen. Dit is natuurlijk volledig anders dan bij ondernemingen die per individuele bestelling een gestroomlijnd proces in gang moeten zetten.

Het hoeft niet te verbazen dat het scarcitymodel ook invloed heeft op andere aspecten van de bedrijfshuishouding. Neem bijvoorbeeld voorraadbeheer. Normaal gesproken moeten ondernemingen een ruime veiligheidsvoorraad aanleggen. Deze veiligheidsvoorraad moet ervoor zorgen dat ze altijd aan de vraag kunnen voldoen, ook wanneer er leveringsproblemen zijn. Zo’n veiligheidsvoorraad is hier uiteraard minder noodzakelijk. Anderzijds is het wel zo dat het toeleveringsproces nog efficiënter moet verlopen, waardoor goede ERP-software dan weer noodzakelijk is. Hoe dan ook heeft het zo’n grote invloed dat we van een eigen businessmodel mogen spreken.

Voorwaarden voor een succesvol scarcity businessmodel

Om het businessmodel te doen slagen, zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. Het belangrijkste is daarbij dat de vraag groter is dan het aanbod en dat er dus schaarste ontstaat. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan worden gedaan, maar merkbekendheid, een kwalitatief product of een product dat door de schaarste later met meerwaarde kan worden verkocht, is essentieel. Vaak gaat het om een combinatie van de drie factoren.

Daarnaast moet de klant ook psychologisch worden aangespoord om tot de aankoop over te gaan. Het optimaliseren van het volledige proces dat aan de aankoop voorafgaat, waarbij CRM-software een cruciale rol speelt, mag daarbij niet worden onderschat.

Beide voorwaarden vertonen vaak enige samenhang. Het hebben van een cultstatus helpt bijvoorbeeld om voor een exclusief gevoel te zorgen, waardoor potentiële klanten psychologisch worden aangespoord. Natuurlijk kan er ook worden ingezet op rationelere zaken, zoals cijfers die aantonen dat het product later met winst kan worden verkocht of duurzaamheidscijfers die bewijzen dat het beter is voor het milieu om producten vooraf te bestellen.

De juiste software voor het scarcity businessmodel

Het scarcity businessmodel bewijst met andere woorden dat meer niet altijd beter is en dat ondernemingen financieel kunnen groeien door net minder te verkopen. Wel brengt het een aantal eigen uitdagingen met zich mee. We raden aan om veel aandacht te schenken aan geschikte ERP- en CRM-software. Via Cloudhints.be vindt u in ieder geval eenvoudig de software die u nodig heeft.

8-januari-2021|Blog, CRM, Voorraadbeheer|