Wat is relatiebeheer en wat is het nut ervan?

Relatiebeheer is volgens de slager om de hoek misschien niet meer dan het weggeven van relatiegeschenken en het organiseren van een braderij, maar u weet vast wel dat het in de praktijk veel verder gaat. Maar hoever strekt relatiebeheer of relatiemanagement dan wel en wat moet u daar nog over weten? Wij leggen het graag voor u uit.

Wat is relatiebeheer?

Relatiebeheer is een strategie die inzet op het opbouwen, voortzetten, verdiepen en verstevigen van winstgevende en duurzame relaties met afnemers. Het heeft het realiseren van ondernemingsdoelstellingen als voornaamste doel en zet daarbij in op een evenwichtig samengestelde portefeuille van afnemers.

Relatiebeheer omvat echter niet het aangaan van nieuwe relaties, wat in de praktijk eerder voor de salesafdeling is dan voor de marketingafdeling. Toch bevindt het zich vaak in hetzelfde vaarwater want via goede relatiemarketing voorkomt u dat bestaande afnemers afhaken, waardoor de nood naar nieuwe relaties afneemt. Anderzijds kan economische groei ervoor zorgen dat de capaciteit van een onderneming toeneemt en er ruimte komt voor nieuwe relaties, waarna die relaties opnieuw in het vakgebied van de relatiemanager terechtkomen.

Het belang van relatiebeheer

In de praktijk wordt het belang van relatiebeheer vaak onderschat. Onlogisch is dat niet: terwijl de salesafdeling rechtstreeks voor omzet zorgt, wordt relatiebeheer vaak als een kostenpost beschouwd. In de praktijk is het echter niet zo eenvoudig. Zeker wanneer u weet dat net de terugkerende afnemers vaak de grootste omzet voor bedrijven creëren, staat het winstgevend karakter van relatiebeheer buiten kijf. Als onderneming betekent dit dat u niet alleen moet kijken naar de gerealiseerde omzet, maar ook dat u aandacht moet hebben voor de klanttevredenheid.

Relatiebeheer is ook noodzakelijk omdat afnemers het nut ervan inzien. Zij willen vaak een hechte relatie met een leverancier en zien het voortdurend zoeken naar nieuwe leveranciers als tijdverspilling en een onnodige kostenpost. Hoewel klanten hier zelden over communiceren, merken we in de praktijk dat een hechte samenwerking hen wel degelijk vastklikt aan een leverancier. Ook bij prijsverhogingen of bij wijzigende processen haken ze dan niet af.

Het belang van relatiebeheer moet u dan ook vooral zien als een strategie voor de lange termijn. Ondernemingen moeten vaak cijfers en deadlines halen op korte termijn en net daarom zijn nieuwe klanten vaak zoveel aangenamer. Voor andere stakeholders zoals aandeelhouders of kredietverstrekkers is de winstgevendheid op lange termijn dan weer interessanter. Het klopt dat investeren in relaties tijd en middelen vergt, maar op lange termijn komen omzet en winst vanzelf. Bekijk relatiebeheer dan ook als een investering en niet als een kostenpost en u ziet er al snel het belang van in.

Relatiebeheer in de praktijk

Wanneer u relatiemanagement efficiënt wilt uitvoeren, moet u in de eerste plaats uw klanten kennen. En dus heeft u informatie nodig. Informatie die u kunt verzamelen door middel van CRM-software. Vervolgens dient u de interacties met uw afnemers te beheren en te optimaliseren, waardoor het belangrijk is om inzicht te krijgen in het klantcontact. Relatiebeheersoftware is hier de oplossing. Via relatiebeheersoftware verzamelt u kennis, genereert u rapportages en zet u dit alles om in een relatiestrategie die ook op lange termijn werkt.

Wat relatiebeheersoftware mag kosten en wat de mogelijkheden zijn? Dat ontdekt u eenvoudig zelf via onze vergelijkingstool voor relatiebeheersoftware. Probeer het nu en vind de software die naadloos aansluit bij uw cliënteel.

14-februari-2020|Blog, CRM|